Barnförsäkring

Något många inte tänker på är att de försäkringar som barn kan omfattas av genom förskola eller skola oftast bara gäller olycksfall under skoltid. Med Bliwas barnförsäkring får dina barn ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall, dygnet runt.

Barnets skydd

Kostnader För besök hos vårdgivare, resekostnader, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader, vårdkostnadsersättning, kostnader för kristerapi/ psykologtjänster och ersättning vid sjukhusvård.

Vid olycksfall ersätts även tandskadekostnader och merkostnader.

Vanprydande ärr

Bestående nedsatt funktions- eller arbetsförmåga - Medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder.

Vid barns dödsfall betalas 50 000 kr till dödsboet.

Pengar

I ditt gruppavtal framgår vilka belopp du kan teckna.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Gäller som längst året ut det år barnet fyller 25.

Gäller även för make/maka/sambos barn som är folkbokförda på din adress. Du betalar bara en premie oavsett antalet barn.

Blanketter & Villkor

De fullständiga bestämmelserna finns i villkoren som du kan skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?