Vanliga frågor och svar

Jag har fått ett meddelande från Bliwa som är skyddat med TLS-kryptering

 • Hur vet jag att mejlet är från Bliwa?

  Om avsändaren är no-reply@bliwa.se så kommer mejlet från Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför gör Bliwa så här?

  Bliwa använder sig av krypterad mejl för att på ett säkert sätt skicka meddelanden med känsligt innehåll, som personuppgifter och personnummer, till våra försäkrade. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur kommer jag åt meddelandet?

  Du klickar på länken i mejlet från Bliwa. Du loggar därefter in med BankID för att öppna och svara på meddelandet. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan bara öppnas med en och samma webbläsare på en och samma enhet (dator, mobil eller läsplatta) under en period på 30 dagar. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har inget BankID, hur gör jag då?

  Om du inte har BankID kontakta Bliwas kundservice, 08-696 22 80.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Om barnförsäkringen

 • Varför har Bliwa tagit fram en ny barnförsäkring?

  Den gamla barnförsäkringen var i behov av förändring, både innehållsmässigt och premiemässigt, för att leva upp till Bliwas vision om ”Trygga kunder genom begriplighet och förenkling”. Vår ambition är en barnförsäkring som är rättvis i sin utformning, tillgänglig för alla barn och ger relevant skydd för barnet på ett begripligt sätt.

  I den nya barnförsäkringen har Bliwa därför förenklat villkoren för ersättning samt att försäkringen tecknas utan hälsokrav på barnet.   

  Vi tycker också att det är begripligt och rättvist att man tecknar en försäkring för varje barn som man vill försäkra. Tidigare har en försäkring omfattat alla barn i hushållet vilket gjort att de som har färre barn får vara med och betala för de som har fler barn.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är det för skillnad mellan den nya och den gamla barnförsäkringen?

  Nyheter i den nya barnförsäkringen:

  • Tecknas per barn och har därför också en månadskostnad per barn
  • Finns i 3 varianter:
   • PREMIUM EXTRA, inga undantag eller ersättningsbegränsningar för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99).
   • PREMIUM, inga undantag för sjukdiagnoser, men invaliditetsersättningen för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99) baseras på 10 procent av försäkringsbeloppet.
   • BAS, ingen invaliditetsersättning för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99) och för följder av sådana tillstånd.
  • Kan ge ersättning för både ekonomisk- och medicinsk invaliditet för samma skada.
  • Innehåller en vårdkostnadsersättning, en periodisk ersättning som kompletterar det vårdbidrag som Försäkringskassan betalar ut vid särskilt vårdbehov. Maxersättningen är 1 prisbasbelopp per år i 6 år.
  • Innehåller diagnosersättning för sjukdomar som cancer, TBE, hjärnhinneinflammation, med flera.
  • Kan ge ersättning för vård i hemmet i anslutning till sjukhusvård.
  • Kan tecknas redan från vecka 10 i graviditeten och innehåller då en gravidförsäkring som automatiskt övergår i en barnförsäkring när barnet är fött.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför måste jag betala för varje försäkrat barn?

  Den gamla barnförsäkringen gällde för alla barn i hushållet. Ett hushåll med många barn fick en mycket billig försäkring per barn, medan hushåll med få barn fick en dyr försäkring per barn.

  Vi tycker att det är rättvist att betala för de barn som är försäkrade.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har den gamla barnförsäkringen – vad gäller för mig?

  Din befintliga barnförsäkring gäller till och med den 31 december 2017. Vill du behålla dina barns försäkringsskydd i Bliwa måste du därför teckna Bliwas nya barnförsäkring som träder i kraft den 1 januari 2018. Det går dock bra att teckna den i förväg, redan före årsskiftet, så att du undviker att dina barn står utan skydd. Du kommer att få brev från Bliwa om hur du enklast byter barnförsäkring.

  Du kan redan nu teckna den nya barnförsäkringen via www.bliwa.se/minasidor.

  Om du inte tecknar den nya barnförsäkringen kommer du att bli påmind innan den slutligen sägs upp och slutar gälla 31 december 2017.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför kan jag inte behålla den gamla barnförsäkringen?

  Den gamla barnförsäkringen har sedan 31 december upphört.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad gäller om en skada inträffar innan 1 januari 2018?

  Den nya försäkringens villkor börjar gälla från och med 1 januari 2018 och skador som inträffar innan 1 januari 2018 regleras därför enligt de gamla villkoren. Detta gäller även om du tecknat den nya försäkringen i förväg.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag inte tecknar den nya barnförsäkringen?

  Om du inte tecknar den nya barnförsäkringen kommer du att stå utan barnförsäkring i Bliwa från och med 1 januari 2018.

  Du kan teckna den nya barnförsäkringen via www.bliwa.se/minasidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har ingen barnförsäkring men vill teckna – vad gäller för mig?

  Mina sidor kan du teckna barnförsäkringen, där kan du även se och ändra redan befintliga försäkringar hos Bliwa.  

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag/min partner är gravid – vad gäller för mig?

  Från och med 1 januari 2018 kan du som då är gravid, eller har en partner som är det, teckna Bliwas barnförsäkring. Den nya barnförsäkringen kan börja gälla redan från vecka 10 i graviditeten. Därmed skyddas både barnet och du som är gravid, samt till viss del även din partner och eventuell övrig familj under graviditeten och förlossningen. Du riskerar inte heller att sakna försäkringsskydd under någon period.

  När barnet är fött behöver du alltså inte teckna försäkring för ditt nyfödda barn. Däremot måste barnets personnummer lämnas till Bliwa, enklast via www.bliwa.se/minasidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?