Gruppförsäkring

AI Pension har tecknat ett avtal om frivillig gruppförsäkring med Bliwa Livförsäkring. Du som medlem i AI Pension kan därmed försäkra dig i vår gruppförsäkring som består av sex olika försäkringar.

Alla delar som ingår i gruppavtalet kan tecknas av dig som är gruppmedlem. I vissa delar kan du även medförsäkra din make, sambo och försäkra era barn. På gruppförsäkringsplanen kan du se vilka försäkringsbelopp du kan välja och hur stor premien är. Premiens storlek beror dels på den försäkrades ålder, dels på försäkringsbeloppets storlek. För dig som är under 41 år är premierna extra förmånliga.

Försäkringen börjar gälla när Bliwa Livförsäkring har tagit emot din ansökan och de handlingar som krävs för att bevilja försäkringen. Ansökningsblanketten kan du skriva ut direkt eller beställa under Blanketter och villkor.

Detta är en kortfattad beskrivning av gruppförsäkringen. De fullständiga bestämmelserna finns i försäkringsvillkoren och i ett gruppavtal mellan AI Pension och Bliwa Livförsäkring. Det är villkoren och gruppavtalet som ligger till grund för skaderegleringen. Du kan beställa de fullständiga försäkringsvillkoren från Bliwa Livförsäkring eller skriva ut dem direkt.