Försäkringsguiden

Här kan du se vilket skydd du redan har och vilket skydd vi rekommenderar att du kompletterar med utifrån din livssituation.

Starta guiden

Vilket skydd har du?

Försäkringsskydd

FRÅN SAMHÄLLET

Ett lagstadgat skydd, exempelvis sjukpenning.

GENOM AVTAL

Om du har en arbetsgivare med kollektivavtal eller liknande, exempelvis tjänstegrupplivförsäkring.

PRIVAT

Individuellt tecknad försäkring.
Gruppförsäkring via arbetsgivare eller fack

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du en viss ekonomisk ersättning från samhället, exempelvis sjukpenning. Du kan också ha ett försäkringsskydd genom kollektivavtal i din anställning. Tjänstegrupplivförsäkring är en sådan kollektivavtalad försäkring som ger dina efterlevande pengar om du skulle dö.

De allra flesta behöver se över och komplettera sitt försäkringsskydd eftersom nivåerna kan vara låga och vissa delar saknas helt. Ett bra och prisvärt alternativ till individuellt tecknad försäkring är gruppförsäkring som du kan ha genom din arbetsgivare eller din organisation/fackförbund.