Livförsäkring

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Ditt skydd

Om du dör får dina förmånstagare det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo och i andra hand dina arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande.

Om du dör får dina arvsberättigade barn under 18 år 100 000 kronor var.

Du får 20 000 kronor om ditt arvsberättigade barn skulle dö.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbelopp.
Ersättningen är skattefri.

Ersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  18-30 år 31-40 år 41-70 år
200 000 21 KR 27 KR 56 KR
400 000 42 KR 54 KR 111 KR
600 000 63 KR 81 KR 167 KR
800 000 84 KR 108 KR 223 KR
1 000 000 105 KR 135 KR 278 KR
1 500 000 158 KR 203 KR 420 KR
2 000 000 210 KR 270 KR 560 KR

Tänk på

Försäkringsbeloppet reduceras inte med stigande ålder.

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Är du aktiv medlem i ­Ledarna efter 65 gäller den som längst tills du fyller 70 år.

Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?