Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning.

Ditt skydd

Invaliditet
Ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) eller din framtida arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av invaliditet och din ålder.

Kostnader
Du kan få ersättning för läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster.

Sveda och värk, ärr
Ersättning för sveda och värk under den akuta behandlings- och läketiden, samt för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

Vid dödsfall
Om du dör till följd av en olycksfallsskada betalas 50 000 kronor till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få dem.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet.

955 500 KR (21 PBB)      51 KR
1 410 500 KR (31 PBB) 70 KR
1 865 500 KR (41 PBB) 88 KR
2 320 500 KR (51 PBB) 106 KR
Maxersättning
försäkringsbelopp vid invaliditet
Månadskostnad
18-70 ÅR


Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringsbeloppet reduceras inte med stigande ålder.

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Är du aktiv medlem i Ledarna efter 65 gäller den som längst tills du fyller 70 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Ett utifrån kommande våld mot kroppen. Dessutom ska den försäkrade drabbats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.”

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?