Seniorförsäkring - Olycksfall

En olycksfallsförsäkring för dig som uppnått slutåldern i din tidigare försäkring genom Ledarna.

Ditt skydd

Olycksfallsförsäkring

Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader och merkostnader.

Ersättning vid ärr

Bestående nedsatt funktionsförmåga (medicinsk ­invaliditet).

Pengar

Ersättningen är skattefri. 

  MAXERSÄTTNING
FÖRSÄKRINGSBELOPP
MÅNADSKOSTNAD
OLYCKSFALL 200 000 KR 38 KR

 

Tänk på

Du kan teckna försäkringen om du tidigare har haft Ledarnas olycksfallsförsäkring ­under minst 6 månader och den upphörde på grund av att du uppnått slutålder eller blivit ­pensionär. Tecknas inom 3 månader från det att din tidigare försäkring upphörde.

Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo under förutsättning att han eller hon har omfattats av Ledarnas olycksfallsförsäkring tidigare.

Gäller livet ut så länge du är medlem i Ledarna och betalar månadskostnaden.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Ett utifrån kommande våld mot kroppen. Dessutom ska den försäkrade drabbats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.”

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?