Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från ­Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort.

Ditt skydd

Månadsersättning
Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 procent får du ersättning varje månad. Ersättningen börjar betalas ut efter 90 dagar och som längst i 36 månader, eller tills du fyller 65 år. Ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av din arbetsoförmåga.

Pengar

Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. I tabellen ger vi en rekommendation som utgår ifrån din lön. Du kan välja ett lägre försäkringsbelopp än det rekommenderade. Om du väljer ett högre försäkringsbelopp än det rekommenderade riskerar du att inte få ut full ersättning på grund av att din ersättning från Bliwa, tillsammans med ersättning från Försäkringskassan och eventuell ersättning genom kollektivavtal, inte får bli högre än din lön.

Vilken ersättning du får vid sjukdom beror både på vilket försäkringsbelopp du valt och hur stor din arbetsoförmåga är.

Ersättningen är skattefri.

    18-30 ÅR 31-50 ÅR 51-65 ÅR
10 000 - 19 999 KR 1 000 KR/MÅN 7 KR 16 KR 37 KR
20 000 - 25 999 KR 2 000 KR/MÅN 14 KR 31 KR 73 KR
26 000 - 32 999 KR 3 000 KR/MÅN 20 KR 47 KR 110 KR
33 000 - 35 999 KR 4 000 KR/MÅN 27 KR 62 KR 146 KR
36 000 KR - 5 000 KR/MÅN 34 KR 78 KR 183KR
Månadslön före skattRekommenderat
försäkringsbelopp
Månadskostnad  

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna.

Du kan även teckna försäkring för din make/maka/sambo.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Var den här informationen till hjälp för dig?