Personförsäkringar

Din trygghet är en central fråga för Ledarna. Därför är försäkringar som ger ett fullgott skydd en viktig del i Ledarnas medlemserbjudande.

 

Vilket skydd har du?

Försäkringsskydd

FRÅN SAMHÄLLET

Ett lagstadgat skydd, exempelvis sjukpenning.

GENOM AVTAL

Om du har en arbetsgivare med kollektivavtal eller liknande, exempelvis tjänstegrupplivförsäkring.

PRIVAT

Individuellt tecknad försäkring.
Gruppförsäkring via arbetsgivare eller fack

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du en viss ekonomisk ersättning från samhället, exempelvis sjukpenning. Du kan också ha ett försäkringsskydd genom kollektivavtal i din anställning. Tjänstegrupplivförsäkring är en sådan kollektivavtalad försäkring som ger dina efterlevande pengar om du skulle dö.

Men de allra flesta behöver ändå se över och komplettera sitt försäkringsskydd eftersom nivåerna kan vara låga och vissa delar saknas helt.

Ledarnas medlemsförsäkringar i Bliwa ger dig möjlighet att välja vilket skydd du och din familj ska ha. Det är ett enkelt och billigt sätt att få bra försäkringar.

Vilket skydd behöver du?

Bara du vet vilket försäkringsskydd du och din familj behöver. Behovet kan bland annat bero på era ekonomiska förutsättningar och livssituation. Genom Ledarnas medlemsförsäkringar kan du få skydd för följande händelser:

Inkomstförsäkringen hjälper dig ekonomiskt vid ofrivillig arbetslöshet.

Livförsäkringen är en trygghet för din familj om du skulle dö.

Sjukförsäkringen och sjukkapitalet hjälper dig ekonomiskt vid en längre tids sjukdom.

Diagnosförsäkringen ger omedelbar ekonomisk hjälp om du drabbas av en allvarlig sjukdom.

Olycksfallsförsäkringen hjälper dig ekonomiskt om du råkar ut för ett olycksfall.

Barnförsäkringen ger barnen framtida ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall.

Sjukvårdsförsäkringen hjälper dig att komma rätt i vården och att snabbt komma tillbaka till vardagen igen.