Frågor och svar ny barnförsäkring

Den nya barnförsäkringen

 • Varför har Bliwa tagit fram en ny barnförsäkring?

  Den gamla försäkringen var i behov av förändring, både innehållsmässigt och premiemässigt. Detta för att kunna uppfylla vår vision om ”Trygga kunder genom begriplighet och förenkling”.

  Bliwas ambition är att erbjuda en barnförsäkring som är rättvis i sin utformning, tillgänglig för alla barn och ger relevant skydd för barnet på ett begripligt sätt.

  I den nya barnförsäkringen har Bliwa därför förenklat villkoren för ersättning samt att försäkringen tecknas utan hälsokrav.  

  Vi tycker också att det är begripligt och rättvist att man tecknar en försäkring för varje barn som man vill försäkra. Tidigare har en försäkring omfattat alla barn i hushållet vilket gjort att de som har färre barn får vara med och betala för de som har fler barn.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är det för skillnad mellan den nya och den gamla barnförsäkringen?

  Nyheter i den nya barnförsäkringen:

  • Den tecknas per barn.
  • Försäkringen finns i 2 varianter:
   • PREMIUM EXTRA, inga undantag eller ersättningsbegränsningar för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99).
   • PREMIUM, inga undantag för sjukdiagnoser, men invaliditetsersättningen för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99) baseras på 10 procent av försäkringsbeloppet.
  • Ersättning kan ges för både ekonomisk- och medicinsk invaliditet för samma skada.
  • Den innehåller en vårdkostnadsersättning som är en periodisk ersättning som kompletterar det som Försäkringskassan betalar ut för beviljat vårdbidrag när särskilt vårdbehov föreligger. Maxersättningen är 1 prisbasbelopp per år i 6 år. För år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor.
  • Den innehåller diagnosersättning för sjukdomar såsom cancer, TBE, hjärnhinneinflammation, med mera.
  • Ersättning kan ges för vård i hemmet i anslutning till sjukhusvård.
  • Försäkringen kan tecknas redan från vecka 10 i graviditeten och innehåller då en gravidförsäkring som automatiskt övergår i en barnförsäkring när barnet är fött.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför måste jag betala per barn?

  Den gamla barnförsäkringen gällde för alla barn i hushållet. Ett hushåll med många barn fick en väldigt billig försäkring per barn, medan den inte var lika prisvärd för familjer med färre barn. 

  Vi tycker därför att det är rättvist att man betalar för de barn som man önskar försäkra.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har den gamla barnförsäkringen – vad gäller för mig?

  Din befintliga barnförsäkring gäller till och med den 31 december 2017. Vill du behålla dina barns försäkringsskydd i Bliwa måste du därför teckna Bliwas nya barnförsäkring som träder i kraft den 1 januari 2018. Det går dock bra att teckna den i förväg, redan före årsskiftet, så att du undviker att dina barn står utan skydd. Du kommer att få brev från Bliwa om hur du enklast byter barnförsäkring.

  Du kan redan nu teckna den nya barnförsäkringen via www.bliwa.se/minasidor.

  Om du inte tecknar den nya barnförsäkringen kommer du att bli påmind innan den slutligen sägs upp och slutar gälla 31 december 2017.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför kan jag inte behålla den gamla barnförsäkringen?

  Den gamla barnförsäkringen har sedan 31 december upphört.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har även en barnförsäkring tecknad i ett annat försäkringsbolag, vad bör jag tänka på om jag bara vill behålla en av dem?

  Bliwas nya barnförsäkring är i första hand inte tänkt som ett komplement till annan barnförsäkring. Den ger ett fullvärdigt försäkringsskydd som i vissa delar ger ett bättre skydd än andra barnförsäkringar på marknaden, exempelvis gällande psykiska sjukdomar. Bliwas försäkring kan tecknas på alla nivåer utan hälsokrav. Om det finns en pågående skadeutredning eller om den försäkrade har kända symtom på ohälsa bör man kontrollera med det berörda försäkringsbolaget vilka konsekvenserna blir om man avslutar försäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad gäller om en skada inträffar före den 1 januari 2018?

  Den nya försäkringens villkor börjar gälla från och med 1 januari 2018 och skador som inträffar innan 1 januari 2018 regleras därför enligt de gamla villkoren även om du inte väljer att teckna den nya.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag inte tecknar den nya barnförsäkringen?

  Om du inte tecknar den nya barnförsäkringen kommer du att stå utan barnförsäkring i Bliwa från och med 1 januari 2018. Om du redan har anmält en skada så regleras den färdigt även om försäkringen avslutas och du väljer att inte teckna den nya.

  Du kan teckna den nya barnförsäkringen via www.bliwa.se/minasidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har ingen barnförsäkring men vill teckna – vad gäller för mig?

  Mina sidor kan du teckna barnförsäkringen, där kan du även se och ändra redan befintliga försäkringar hos Bliwa.  

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag/min partner är gravid – vad gäller för mig?

  Från och med 1 januari 2018 kan du som då är gravid, eller har en partner som är det, teckna Bliwas barnförsäkring. Den nya barnförsäkringen kan börja gälla redan från vecka 10 i graviditeten. Därmed skyddas både barnet och du som är gravid, samt till viss del även din partner och eventuell övrig familj under graviditeten och förlossningen. Du riskerar inte heller att sakna försäkringsskydd under någon period.

  När barnet är fött behöver du alltså inte teckna försäkring för ditt nyfödda barn. Däremot måste barnets personnummer lämnas till Bliwa, enklast via www.bliwa.se/minasidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Finns det undantag där barnet som jag har försäkrat inte kan få ersättning?
  • När det gäller enskilda sjukdiagnoser (utifrån ICD-klassning) så är inga sjukdomar undantagna ersättning, men för Premium gäller att invaliditetsersättningen för vissa sjukdomar är begränsade till 10 procent av försäkringsbeloppet.
  • Invaliditet på grund av sjukdom som uppträder inom barnets 6 första levnadsmånader ersätts inte. Däremot kan man få Diagnosersättning, eller vårdkostnadsersättning från gravidförsäkringen.
  • Skador eller sjukdomar som var kända innan försäkringen tecknades omfattas inte av försäkringen

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är ett försäkringsbelopp?

  Barnförsäkringen innehåller flera försäkringsbelopp. Exempelvis försäkringsbeloppet vid invaliditet eller försäkringsbeloppet vid dödsfall. Försäkringsbeloppet anger det maximala ersättningsbeloppet som kan betalas ut för respektive ersättningsmoment i försäkringen. Försäkringsbeloppen framgår av villkor eller försäkringsbesked.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är prisbasbelopp?

  Prisbasbelopp är ett belopp som används för att beräkna olika förmåner. Nivån på prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen med avsikt att ta hänsyn till inflationen i samhället. Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kronor och för år 2018 är det höjt till 45 500 kronor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?