Välkommen till Bliwa!

Från 1 januari 2018 är Bliwa ny försäkringsgivare för Unionens personförsäkringar. För dig som är medlem innebär det att du kan teckna försäkring i Bliwa. Du kan läsa mer om de försäkringar du kan teckna på Mina sidor eller under rubriken Försäkringar.

Har du sedan tidigare någon av dessa försäkringar via Unionens samarbete med Förenade Liv är du nu ansluten till motsvarande försäkringar i Bliwa, om du inte meddelat annat. Detsamma gäller även eventuell medförsäkrad, make, maka eller sambo. På Mina sidor kan du se och göra ändringar i dina försäkringar samt teckna nya. 

Har mina försäkringar blivit dyrare?

Vi får nu många frågor angående den avi som skickats ut. En vanlig fråga är varför försäkringarna blivit dyrare. Det stämmer att några av försäkringarna blivit dyrare, men flera av dem har också förbättrats. Nedan kan du se vilka förbättringar som skett. Vi hoppas att förbättringarna bättre ska svara upp mot ditt försäkringsbehov, men vill du göra ändringar i ditt försäkringsskydd för att sänka månadskostnaden så kan du enklast göra det via Mina sidor. Du kan även vända dig till kundtjänst eller fylla i en blankett under Blanketter & villkor.

Olycksfallsförsäkring
• Försäkringsbeloppet (maxersättningen) vid medicinsk invaliditet fördubblas
• Höjd slutålder från 65 till 67 år
• För medlem som fortfarande är yrkesverksam förlängs slutåldern från 67 till 70 år.
Läs mer om Olycksfallsförsäkringen och se vad den kostar

 Sjukförsäkringen
• Karenstiden (tiden innan du kan få ersättning) förkortas från 12 till 3 månader
• Det räcker med 25 procents arbetsoförmåga för att få ersättning, tidigare var gränsen 50 procents arbetsoförmåga
• Höjd slutålder från 65 till 67 år.
Läs mer om Sjukförsäkringen och se vad den kostar

Sjukkapital
• Höjda försäkringsbelopp (maxersättning) på alla nivåer
• Det räcker med 25 procents arbetsoförmåga för att få ersättning, tidigare var gränsen 50 procents arbetsoförmåga
• Höjd slutålder från 62 till 65 år.
Läs mer om Sjukkapitalet och se vad det kostar

Livförsäkring
• Höjda försäkringsbelopp (maxersättning) på alla nivåer
• Höjd slutålder från 65 till 67 år
• För medlem som fortfarande är yrkesverksam förlängs slutåldern från 67 till 70 år.
Läs mer om Livförsäkringen och se vad den kostar

Sjukvårdsförsäkring kostnadsfritt i tre månader

Från och med den 1 januari 2018 kan du som medlem i Unionen teckna sjukvårdsförsäkring. Väljer du Sjukvårdsförsäkring bas är den kostnadsfri i tre månader.

Vad händer nu?

Mellan 10 och 15 januari får du din första avi från oss. Avin består av 4 månaders sammanlagda premie och du får avi 3 gånger om året.

Vill du i fortsättningen betala via autogiro lämnar du enklast autogiromedgivande genom att logga in med Mobilt BankID på Mina sidor. Du hittar även en blankett att ladda ner under Blanketter & Villkor. Har du lämnat autogiromedgivande via Mina Sidor före den 20 december 2017 får du inte någon avi utan din månadspremie dras från det konto du angivit den 31 januari.

Vem kontaktar jag när?

Har du frågor kring de försäkringar du har eller vill anmäla skada som inträffat från och med 1 januari kontaktar du Bliwa.

Har du frågor kring ett pågående skadeärende, det vill säga en skada som inträffat till och med 31 december eller frågor kring eventuella fortsättningsförsäkringar du tecknat i Förenade Liv, kontaktar du Förenade Liv.

Har du andra frågor kan du kanske få svar under Frågor & svar om flytten till Bliwa.