Frågor & svar flytten till Bliwa

Jag har försäkringar i Förenade Liv, vad händer från 1 januari?

 • Vad händer med min försäkring från 1 januari?

  Unionen har upphandlat sitt medlemserbjudande av personförsäkringar och Bliwa är ny försäkringsgivare från 1 januari 2018. Du behåller ditt försäkringsskydd och får motsvarande eller, i de flesta fall, högre försäkringsbelopp. Läs mer om de olika försäkringarna under fliken försäkringar.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag är inte fullt arbetsför 1 januari, vad händer då?

 • Vad menas med fullt arbetsför?

  Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Om du till någon del är sjukskriven, har beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta är du inte fullt arbetsför. Om du har vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta är du inte heller fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande.


  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag är inte fullt arbetsför 1 januari, vad händer då?

  Har du en sjukförsäkring med pågående utbetalning behöver du kontakta Förenade Liv, www.forenadeliv.se, för att teckna fortsättningsförsäkring så att du fortsatt kan få utbetalning från din sjukförsäkring.

  För att slippa betala försäkringar i Bliwa som du inte kan få ersättning från behöver du även meddela Bliwa på telefon 08-670 11 00 eller mejl unionen@bliwa.se.

  Om du blir fullt arbetsför och meddelar det till Bliwa innan den 31 mars 2018 får du din försäkring beviljad. Efter 31 mars behöver du ansöka om sjukförsäkring genom hälsodeklaration

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag är inte medlem i Unionen vid övergång från Förenade Liv till Bliwa, vad gör jag då?

Jag har barnförsäkring hos Förenade Liv där jag betalar ett pris oavsett antal barn, vad händer med den försäkringen i Bliwa?

 • Vad händer med min barnförsäkring med flerbarnspremie efter 1 januari?

  Din barnförsäkring följer inte med till Bliwa, men du är välkommen att ansöka om en ny barnförsäkring hos Bliwa. I Bliwas barnförsäkring betalar du ett pris för varje barn du försäkrar.

  Observera att detta endast gäller dig som har en barnförsäkring där du betalar en premie oavsett antal barn.

  Du ansöker om Bliwas barnförsäkring med en blankett som du laddar ner från Blanketter och villkor och skickar till Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?