Diagnosförsäkring

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. ­Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt.

Ditt skydd

Följande diagnoser eller händelser kan ge ersättning:
Cancer
Hjärtinfarkt
Stroke
Motorneuronsyndrom (ALS)
Multipel skleros (MS)
Parkinsons sjukdom
Neurobborelios
Bakteriell hjärnhinneinflammation (Meningit)
Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)
Operation av hjärtats kranskärl
Operation av förträngning eller aneurysm i aorta
Operation av hjärtklaff
Organtransplantation
Upphörande av njurfunktion
HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling
Dövhet
Blindhet
Förlust av arm eller ben
Förlorad talförmåga
Förlamning

pengar

ERSÄTTNING
FÖRSÄKRINGSBELOPP
MÅNADSKOSTNAD
  -35 ÅR 36-55 ÅR 56-69 ÅR
45 500 KR (1 PBB) 8 KR 11 KR 16 KR
91 000 KR (2 PBB) 16 KR 22 KR 32 KR
227 500 KR (5 PBB) 40 KR 55 KR 80 KR
364 000 KR (8 PBB) 64 KR 88 KR 128 KR
455 000 KR (10PBB) 80 KR 110 KR 160 KR


Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du, som är försäkrad medlem, fyller 67 år. Om du fortfarande är yrkesaktiv medlem efter 67 år kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo. Slutåldern för en medförsäkrads försäkring avgörs av medlemmens ålder. 

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?