Seniorförsäkring

När du har uppnått slutåldern i dina försäkringar i Unionen kan du inte längre ha kvar dem. Då kan du istället teckna en Seniorförsäkring och på så vis behålla ett visst försäkringsskydd.

Ditt skydd Olycksfallsförsäkring

Vid invaliditet
Du kan få ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av invaliditet och din ålder.

Kostnader
Du kan få ersättning för:

 • Läkekostnader
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader
 • Merkostnader
 • Hjälpmedelskostnader.

Ärr
Du kan få ersättning för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

Pengar

MÅNADSKOSTNADFÖRSÄKRINGSBELOPP - MAXERSÄTTNING
25 KR 5 prisbasbelopp (227 500 kronor 2018)
39 KR 10 prisbasbelopp (455 000 kronor 2018)


Reduktion

Från 73 år minskar försäkringsbeloppet vid medicinsk invaliditet med 40 procent. Därefter kvarstår 60 procent.

Ditt skydd Diagnosförsäkring

Engångsbelopp
Följande diagnoser eller händelser kan ge ett engångsbelopp:

 • Cancer (vissa typer, se förköpsinformationen för vilka cancerdiagnoser som omfattas)
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke.

Du kan som mest få ersättning för en diagnos under en 2-årsperiod och 3 diagnoser under hela försäkringstiden.

Pengar

Vilken ersättning du kan få beror på valt försäkringsbelopp och din ålder.

MÅNADSKOSTNAD

FÖRSÄKRINGSBELOPP - MAXERSÄTTNING
55-69 ÅR 70-74 ÅR 75-84 ÅR
58 KR 25 000 KR 22 000 KR 17 000 KR
90 KR 40 000 KR 34 000 KR 27 000 KR


Ersättningen är skattefri.

Ditt skydd Livförsäkring

Om du dör
Om du dör betalas ett försäkringsbelopp ut till dödsboet. Vill du att någon annan ska få pengarna från försäkringen kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande. Under Blanketter & villkor finns en blankett som du kan skriva ut, fylla i och skicka till oss.

Pengar

Vilken ersättning du kan få beror på valt försäkringsbelopp och din ålder.

MÅNADSKOSTNAD

FÖRSÄKRINGSBELOPP - MAXERSÄTTNING
55-69 ÅR 70-74 ÅR 75-79 ÅR 80-85 ÅR
50 KR 45 000 KR 30 000 KR 20 000 KR 15 000 KR
110 KR 90 000 KR 60 000 KR 40 000 KR 30 000 KR


Det är alltid möjligt att sänka försäkringsbeloppet det vill säga ändra från det högre försäkringsbeloppet till det lägre försäkringsbeloppet. Det är däremot inte möjligt att höja försäkringsbeloppet, det vill säga ändra från det lägre försäkringsbeloppet till det högre försäkringsbeloppet.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Om du haft en liv-, olycksfalls- och/eller diagnosförsäkring i minst 6 månader via ditt medlemskap i Unionen, har fyllt 67 år och blir pensionärsmedlem, ansluts du automatiskt till motsvarande försäkringsskydd för seniorer. Eventuell medförsäkrad make, maka eller sambo ansluts samtidigt.

Om du blir pensionärsmedlem tidigare, men efter att du fyllt 55 år, kan du själv välja att ansöka om Seniorförsäkringarna, under förutsättning att du haft en liv-, olycksfalls- och/eller diagnosförsäkring i minst 6 månader via ditt medlemskap i Unionen. Du kan då även ansöka om Seniorförsäkring för din medförsäkrade.

Observera att du bara kan få den eller de försäkringar du har haft tidigare. Har du exempelvis bara haft livförsäkring i din tidigare gruppförsäkring kan du bara få livförsäkringen i Seniorförsäkringen. Samma sak gäller för medförsäkrad.

Slutåldrar
Du kan som längst ha kvar respektive försäkring:

 • Olycksfallsförsäkringen - livet ut.
 • Diagnosförsäkringen - till och med den månad då du fyller 85 år.
 • Livförsäkringen - till och med den månad då du fyller 86 år.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?