Sjukkapital

Om din arbetsförmåga skulle bli nedsatt under en längre tid kommer din inkomst att minska. Med ett sjukkapital kan du få ett ekonomiskt tillskott i form av ett engångsbelopp.

Ditt skydd

En engångsutbetalning
Du kan få ersättning om du beviljas sjukersättning till minst 25 procent av Försäkringskassan. Du kan också få ersättning om du beviljas sjukpenning till minst 25 procent av Försäkringskassan under 3 sammanhängande år eller totalt 3 år under en 5-årsperiod.

Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp, din ålder och hur stor din arbetsoförmåga är.

Pengar

Maxersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  -35 år 36-55 år 56-64 år
455 000 KR 9 KR 13 KR 15 KR
682 500 KR 13 KR 19 KR 23 KR
910 000 KR 17 KR 25 KR 30 KR
1 365 000 KR 26 KR 38 KR 45 KR
1 820 000 KR 34 KR 50 KR 60 KR
2 275 000 KR 43 KR  63 KR 75 KR

 
Reduktion
Från 36 år minskar ersättningen med 4 procentenheter per år, från 57 år med 2 procentenheter per år fram till 60. Därefter är ersättningen 8 procent fram till 65 år.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem dock längst till och med 65 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Ordförklaring

Arbetsoförmåga: Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?