Diagnosförsäkring

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. ­Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt.

Ditt skydd

Följande diagnoser eller händelser kan ge ersättning:

 • Cancer
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Motorneuronsyndrom (ALS)
 • Multipel skleros (MS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Neurobborelios
 • Bakteriell hjärnhinneinflammation (Meningit)
 • Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)
 • Operation av hjärtats kranskärl
 • Operation av förträngning eller aneurysm i aorta
 • Operation av hjärtklaff
 • Organtransplantation
 • Upphörande av njurfunktion
 • HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling
 • Dövhet
 • Blindhet
 • Förlust av arm eller ben
 • Förlorad talförmåga
 • Förlamning
Ersättning försäkringsbeloppMånadskostnad
  -35 ÅR 36-55 ÅR 56-69 ÅR
45 500 KR (1 PBB) 8 KR 11 KR 16 KR
91 000 KR (2 PBB) 16 KR 22 KR 32 KR
227 500 KR (5 PBB) 40 KR 55 KR 80 KR
364 000 KR (8 PBB) 64 KR 88 KR 128 KR
455 000 KR (10PBB) 80 KR 110 KR 160 KR

Ersättningen är skattefri.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2018 är det 45 500 kronor.

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du, som är försäkrad medlem, fyller 67 år. Om du fortfarande är yrkesaktiv medlem efter 67 år kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo. Slutåldern för en medförsäkrads försäkring avgörs av medlemmens ålder. 

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.