Sjukvårdsförsäkring

Det vi på Bliwa ser som den största fördelen med att ha en sjukvårdsförsäkring är vägledning till rätt specialist i varje enskilt fall. Bliwas sjukvårdsförmedling garanterar även snabb kontakt med en privat vårdgivare.

Via sjukvårdsförsäkringen kan du få planerad specialistvård. Vid akuta besvär ska du anlita akutmottagningen på ett sjukhus. Vid enklare besvär, som inte kräver specialistvård, kontakta din vårdcentral eller KRY.se.

Ditt skydd

Ring sjukvårdsplaneringen

Bliwas sjuksköterskor ger dig råd om vård och bokar, om det behövs, in tid och plats till en vårdgivare. 
När du vill använda din sjukvårdsförsäkring, ring: 0771-108 108
Rådgivning: 7 - 22, alla veckans dagar. 
Bokning: 8 - 17, helgfria vardagar.

Garantitid

Du får träffa en specialist inom 7 helgfria vardagar. Du får din behandling eller operation inom 14 helgfria vardagar från läkarens beslut.

Utredning, behandling

Vi har kartlagt Sveriges privata vårdgivare inom samtliga specialistområden och därefter valt att arbeta med ett nätverk av noggrant utvalda vårdgivare. Med din sjukvårdsförsäkring får du trygg och säker tillgång till våra specialister. Det kan vara besök hos specialistläkaren, sjukgymnasten, naprapaten eller psykologen, som utreder och behandlar dina besvär.

Tre omfattningar

Sjukvårdsförsäkringen finns i tre omfattningar; Bas, Premium och Premium Extra. 

I Bas ingår:

 • Sjukvårdsrådgivning
 • Vårdplanering
 • Specialistvård
 • Utredning, behandling, operation
 • Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor
 • Medicinska hjälpmedel
 • Psykolog/psykoterapeut
 • Utökad sjukvårdsplanering
 • Second opinion.
 • Patientavgifter i offentlig vård

I Premium ingår alla delar från Bas och dessutom:

 • Logoped
 • Dietist
 • Resor & logi
 • Läkemedelskostnader
 • Eftervård och medicinsk rehabilitering.

I Premium extra ingår alla delar från Bas och Premium och dessutom:

 • Hjärt-kärlundersökning
 • Viktreducerande operation
 • Missbruksbehandling
 • Hjälp i hemmet efter operation
 • Självriskersättning vid utlandsvård
 • Vaccinationskostnader.

Pengar

FÖRSÄKRINGREMISS/SJÄLVRISKMÅNADSKOSTNAD                           
    -35 ÅR 36-50 ÅR 51-64 ÅR 65-69 ÅR
Bas Remiss 88 KR 108 KR 167 KR 209 KR
Premium Välj remiss eller självrisk 106 KR 160 KR 288 KR 573 KR
Premium extra Ingen remiss eller självrisk 239 KR 415 KR 671 KR 1 177 KR


Remiss
Du måste först få en remiss från primärvården eller företagshälsovården för att kunna använda försäkringen.

Självrisk 
Självrisken är 750 ­kronor vid varje ny skada/sjukdom som du blir behandlad för via sjukvårds­försäkringen. Du ­betalar bara en gång per skada/sjukdom, oavsett ­antalet behandlingar.

Har du Premium kan du välja remiss eller självrisk
Du väljer själv om du vill använda dig av remiss eller betala självrisk i varje ny skada. Observera att du inte i efterhand kan välja remiss om du redan betalat för en sjukdom/skada.

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du, som är försäkrad medlem, fyller 67 år. Om du fortfarande är yrkesaktiv medlem efter 67 år kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo. Slutåldern för en medförsäkrads försäkring avgörs av medlemmens ålder. 

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.