Frågor och svar ny medlem

Som ny medlem får du ett kostnadsfritt grundskydd i tre månader!

 • Vad ingår i det kostnadsfria grundskyddet som ny medlem i Unionen?

  Under dina tre första månader som medlem får du ett kostnadsfrittt grundskydd i form av ett antal försäkringar. Under dessa tre månader kan du även utan kostnad ansöka om fler försäkringar, höja försäkringsbeloppen eller försäkra din make/maka/sambo och barn.

  Om du sedan vill behålla försäkringarna är det bara att betala den avi som du får från Bliwa för den fjärde försäkringsmånaden. Annars bortser du från avin. Då upphör försäkringarna automatiskt. Du kan även när som helst tacka nej till försäkringarna.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Måste jag fylla i en hälsodeklaration för att anslutas till det kostnadsfria grundskyddet?

  Nej, för dig som är medlem i Unionen krävs det ingen hälsodeklaration för att anslutas till det kostnadsfria grundskyddet. Det enda som krävs är att du är fullt arbetsför den dagen du ansluts till livförsäkringen, sjukkapital, sjukförsäkringen, och diagnosförsäkringen. För olycksfallsförsäkringen krävs inte att du är fullt arbetsför.

  Om du inte är fullt arbetsför den dagen du ansluts måste du meddela det till Bliwa. Det gör du enklast genom att mejla till unionen@bliwa.se eller via meddelandeformuläret under Kontakta oss. Om du inte är fullt arbetsför kan försäkringen vara ogiltig.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad menas med fullt arbetsför?

  Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Om du till någon del är sjukskriven, har beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta är du inte fullt arbetsför. Om du har vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta är du inte heller fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför ansluts nya medlemmar i Unionen till medlemsförsäkringar på det här sättet?

  Att ansluta dig till en eller flera försäkringar utan att du själv har ansökt om dem kallas för reservationsanslutning. Det betyder att du ansluts till försäkringarna om du inte tackar nej till dem, men du kan när som helst säga upp försäkringarna som då omedelbart upphör.

  Hälsoreglerna för anslutning till försäkringarna är ofta enklare och mer fördelaktiga med den här metoden än med en aktiv ansökan. Det innebär stora fördelar för dig som av hälsoskäl inte skulle kunna få försäkringarna med krav på hälsodeklaration.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kostar försäkringarna i grundskyddet något?

  Nej, inte under de tre första månader som du är medlem. Därefter börjar du betala den ordinarie kostnaden för försäkringarna. Läs mer under fliken Försäkringar.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur gör jag om jag vill fortsätta att vara försäkrad efter de tre kostnadsfria månaderna?

  Du betalar den premieavi som Bliwa skickar till dig. Vill du slippa avin så kan du anmäla att du vill betala med autogiro. Det gör du genom att fylla i ett autogiromedgivande som du laddar ner från Blanketter och villkor och skickar till Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur gör jag om jag inte vill fortsätta att vara försäkrad efter de tre kostnadsfria månaderna?

  Du behöver inte göra någonting. Du bara bortser från premieavin som Bliwa skickar till dig i början av den tredje försäkringsmånaden. Om du inte betalar upphör försäkringarna automatiskt. Du kan även när som helst säga upp försäkringen/-arna genom att kontakta kundtjänst.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag behöver inte ha alla försäkringar som jag fått i grundskyddet. Hur gör jag?

  Du kan ändra ditt försäkringsskydd när som helst. Du kan välja att ta bort alla försäkringar eller att bara ha kvar en eller några av dem. Ring Bliwa på 08-670 11 00 eller mejla till unionen@bliwa.se så l hjälper vi dig.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag vill komplettera eller ändra min försäkring. Hur gör jag?

 • Hur gör jag om jag vill ansöka om fler försäkringar, höja försäkringsbeloppen eller försäkra min make/maka/sambo och barn?

  Under dina tre kostnadsfria månader kan du höja din sjukförsäkring till 2 300 kronor/månad och din livförsäkring till försäkringsbeloppet 15 prisbasbelopp utan att fylla i en hälsodeklaration. Det räcker att du är fullt arbetsför vid tidpunkten för ansökan. Om du ansöker om höjning i sjuk- eller livförsäkringen efter att dina kostnadsfria månader har passerat, behöver du fylla i en hälsodeklaration.

  Om din ansökan gäller barnförsäkringen räcker det att du är fullt arbetsför. Om din ansökan gäller olycksfallsförsäkringen krävs det inte att du är fullt arbetsför. Detta gäller även efter att dina kostnadsfria månader passerat.

  För övriga försäkringar måste du och/eller din make/maka/sambo fylla i en hälsodeklaration, även om du ansöker under dina kostnadsfria månader. Med undantag Sjukförsäkring till 2300 kr/mån och Livförsäkring till 15 prisbasbelopp under den kostnadsfria perioden, se ovan.

  Kompletteringar som du gör under dina tre första månader som försäkrad medlem i Unionen är kostnadsfria på samma sätt som försäkringarna i grundskyddet. 

  Enklast ansöker du genom att logga in på Mina sidor. Du kan även ladda ner en blankett under Blanketter och villkor som du fyller i och skickar till Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Hur betalar jag för min försäkring i Bliwa?

Vem får pengarna från min livförsäkring?

Hur länge kan jag vara försäkrad

 • Hur länge gäller försäkringen?

  Om du fortsätter att vara yrkesverksam medlem i Unionen kan du ha kvar följande försäkringar

  • Livförsäkringen - som längst till du fyller 67 år eller som yrkesaktiv till 70 år.
  • Olycksfallsförsäkringen - som längst till du fyller 67 år eller som yrkesaktiv till 70 år.
  • Sjukförsäkring - som längst till du fyller 67 år.
  • Sjukkapital - som längst till du fyller 65 år.
  • Barnförsäkringen som längst till du fyller 67 år eller som yrkesaktiv till 70 år och. dessutom som längst till barnet fyller 25 år.
  • Diagnosförsäkring - som längst till du fyller 67 år eller som yrkesaktiv till 70 år.
  • Familjeskydd - som längst till du fyller 67 år eller som yrkesaktiv till 70 år.
  • Sjukvårdsförsäkring - som längst till du fyller 67 år eller som yrkesaktiv till 70 år.

  Om du fortfarande är medlem i Unionen när du fyller 67 år får du automatiskt erbjudande om Seniorförsäkring. Förutsättningen för att få någon av de ingående försäkringarna i Seniorförsäkringen, Olycksfallsförsäkring, Livförsäkring eller Diagnosförsäkring, är att du haft respektive försäkring i 6 månader innan du fyllde 67 år.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Vilka priser gäller?