Frågor och svar

Sjukvårdsförsäkring

 • Vem kan teckna sjukvårdsförsäkring?

  Från och med 1 januari 2018 kan du som är yrkesverksam-  eller egenföretagarmedlem kan teckna Sjukvårdsvårdsförsäkring. Du kan även teckna sjukvårdsförsäkring för din make, maka eller sambo.

  Är du studentmedlem eller pensionärsmedlem kan du inte teckna sjukvårdsförsäkring i Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Går jag före i sjukvårdskön med en privat sjukvårdsförsäkring?

  Försäkringsbolag avtalar om samarbete endast med den privat drivna vården. Den finansieras helt av försäkringspremier, inte genom skattemedel. Genom att använda sin privata sjukvårdsförsäkring går man inte ”före i kön” eller urholkar den offentliga vårdens resurser.

  De privata vårdgivarna har oftast både sitt landsting och flera olika försäkringsbolag som de levererar vård till. För att de ska få uppdrag av sitt landsting är det av största vikt att de levererar vård i den omfattning som är överenskommet. De uppdrag de får av landstingen täcker normalt max 80 % av deras verksamhet. Övrig del av kapaciteten tillfaller försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen bidrar till att den privata vårdgivaren har möjlighet att fortsätta sin verksamhet genom att kapaciteten utnyttjas effektivt.  

  Sjukvårdsförsäkringen kompletterar den offentliga sjukvården.  De som har offentligt finansierad vård får det inte sämre på grund av att det finns privata sjukvårdsförsäkringar. Försäkringen möjliggör lättare framkomlighet i vården för de som inte har en sjukvårdsförsäkring.

  Bliwas sjukvårdsförsäkring bör ses som en hjälp till specialistvård och Bliwa kvalitetsgranskar nätverket av vårdgivare kontinuerligt.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Till dig som jag har tecknat Sjukvårdsförsäkring Bas 1 januari till och med 31 mars.

 • Vad händer efter de kostnadsfria månaderna?

  För att behålla sjukvårdsförsäkringen behöver du betala för din försäkring från och med månad fyra.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag avslutar försäkringen under pågående behandling?

  Om du väljer att avsluta försäkringen efter den kostnadsfria perioden har du inte heller rätt till fortsatt ersättning för påbörjad vård.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vilka olika betalningsmöjligheter finns det?

  Du kan betala din försäkring via avi eller autogiro.

  Väljer du att betala via avi får du den tre gånger om året. Du betalar då för fyra månader åt gången.   

  Vill du istället betala varje månad kan du betala via autogiro. Enklast anmäler du dig till autogiro genom att logga in med Mobilt Bank ID på Mina sidor.  

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Fortsättningsförsäkring

 • Vad är en fortsättningsförsäkring och vem gäller den för?

  Fortsättningsförsäkring är ett erbjudande om försäkring om du lämnar Unionen som medlem, har omfattats av försäkring i minst 6 månader och inte kan få ett likvärdigt skydd någon annanstans. 

  När du som medlem i Unionen, kallad gruppmedlem i våra försäkringsvillkor,  lämnar Unionen innebär det att även din eventuella medförsäkrade och dina försäkrade barns försäkringar upphör i Unionens gruppavtal. Om du inte kan erbjudas motsvarande skydd kan det vara bra att även se över dina närståendes försäkringsskydd.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • När kan det vara bra att teckna en fortsättningsförsäkring?

  Har du ett pågående skadeärende där du får utbetalning från din sjukförsäkring behöver du teckna fortsättningsförsäkring. Detta för att du fortsatt ska kunna få din ersättning utbetald från Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur länge gäller försäkringen?

  Fortsättningsförsäkringens slutålder är 67 år, det innebär att den månad du fyller 67 år upphör försäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Medförsäkrad

 • Vad gäller för medförsäkrads försäkringar?

  Medlem i Unionen, gruppmedlem, kan medförsäkra make, maka eller sambo. Medförsäkrad kan inte själv vara kvar i gruppförsäkringen om gruppmedlem lämnar Unionen eller säger upp alla sina försäkringar. 

  Medförsäkrad behöver inte teckna samma försäkring eller försäkringsbelopp som gruppmedlem. Gruppmedlemmen måste minst teckna en försäkring för sig själv för att kunna medförsäkra make, maka eller sambo. 

  Är medförsäkrad också medlem i Unionen, kan det vara mer fördelaktigt för medförsäkrad att själv vara gruppmedlem. Du är kvar i försäkringsavtalet även om din make, maka eller sambo lämnar förbundet eller försäkring upphör på grund av slutålder i avtalet.

  Är du som medförsäkrad äldre än gruppmedlem betalar du ett lägre pris än du skulle ha gjort som gruppmedlem.      

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vilket pris gäller för medförsäkrad och hur betalas försäkringen?

  Priset på försäkringarna styrs av gruppmedlems ålder, inte medförsäkrads egen ålder.  Det är gruppmedlem som betalar medförsäkrads försäkringar. Försäkringarna betalas via autogiro, e-faktura eller avi.     

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur tecknar medförsäkrad försäkring?

  Det är alltid gruppmedlem som tecknar försäkring åt medförsäkrad. Ansökan att ladda ner och skriva ut hittar du här ”Blanketter & villkor”. 

  Ansökan fylls i och skrivs under av gruppmedlem. Krävs det hälsodeklaration ska den fyllas i och skrivas under av den medförsäkrade. Ansökan och eventuell hälsodeklaration  skickas per post till Bliwa.      

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer vid skada för medförsäkrad?

  Vid skada sker skadereglering utifrån medförsäkrads egen ålder, inte gruppmedlems. Det är bara priset på försäkringen som gruppmedlemmens ålder styr.   

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan medförsäkrad ha kvar sina försäkringar om gruppmedlemmen inte längre är försäkrad?

  Om gruppmedlem lämnar Unionen eller uppnår slutålder för sina försäkringar upphör även medförsäkrads försäkringar att gälla.  Då kan det vara bra att se över gruppmedlems och medförsäkrads försäkringsskydd. Kan ni inte få ett likvärdigt skydd någon annanstans kan det vara möjligt att teckna fortsättningsförsäkring.  Se mer information om fortsättningsförsäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Till dig som tidigare hade försäkring i Förenade Liv

 • Jag hade tidigare försäkring i Förenade Liv, vad gäller för mig nu?

  Sedan 1 januari 2018 är Bliwa ny försäkringsgivare för Unionens personförsäkringar. Hade du sedan tidigare någon av dessa försäkringar via Unionens samarbete med Förenade Liv anslöts du vid årsskiftet till motsvarande försäkringar i Bliwa, om du inte meddelat annat. Detsamma gällde även eventuell medförsäkrad make, maka eller sambo.   

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag hade sjukförsäkring i Förenade Liv men var inte fullt arbetsför 1 januari, vad gäller då?

  Hade du en sjukförsäkring och inte var fullt arbetsför 1 januari omfattas du inte av försäkringen i Bliwa.

  När du blir fullt arbetsför kan du ansöka om sjukförsäkring med hälsodeklaration i Bliwa. Läs mer under Försäkringar.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad menas med fullt arbetsför?

  Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Om du till någon del är sjukskriven, har beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta är du inte fullt arbetsför. Om du har vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta är du inte heller fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur gör jag om jag vill anmäla eller fråga om en skada som inträffat innan den 31 december 2017?

  Har du frågor kring ett pågående skadeärende, det vill säga en skada som inträffat till och med 31 december eller vill anmäla skada som inträffat innan den 31 december kontaktar du Förenade Liv.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Har det skett några förändringar i försäkringarna i samband med flytten till Bliwa?

  I samband med flytten så gjordes en del förändringar i försäkringarna, förbättringar för dig som försäkrad:  här nedan ser du exempel på detta.        

  Olycksfallsförsäkring
  • Försäkringsbeloppet (maxersättningen) vid medicinsk invaliditet har fördubblats• Slutåldern har höjts från 65 till 67 år
  • För medlem som fortfarande är yrkesverksam har slutåldern förlängts från 67 till 70 år.
  Läs mer om Olycksfallsförsäkring  

  Sjukförsäkring
  • Karenstiden (tiden innan du kan få ersättning) har förkortats från 12 till 3 månader
  • Det räcker med 25 procents arbetsoförmåga för att få ersättning, tidigare var gränsen 50 procents arbetsoförmåga
  • Slutåldern har höjts från 65 till 67 år.
  Läs mer om Sjukförsäkringen  

  Sjukkapital
  • Höjda försäkringsbelopp (maxersättning) på alla nivåer
  • Det räcker med 25 procents arbetsoförmåga för att få ersättning, tidigare var gränsen 50 procents arbetsoförmåga
  • Slutåldern har höjts från 62 till 65 år.
  Läs mer om Sjukkapitalet

  Livförsäkring
  • Höjda försäkringsbelopp (maxersättning) på alla nivåer
  • Slutåldern har höjts från 65 till 67 år
  • För medlem som fortfarande är yrkesverksam har slutåldern förlängts från 67 till 70 år.
  Läs mer om Livförsäkringen    

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har fått ett meddelande från Bliwa som är skyddat med TLS-kryptering

 • Hur vet jag att mejlet är från Bliwa?

  Om avsändaren är no-reply@bliwa.se så kommer mejlet från Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför gör Bliwa så här?

  Bliwa använder sig av krypterad mejl för att på ett säkert sätt skicka meddelanden med känsligt innehåll, som personuppgifter och personnummer, till våra försäkrade. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur kommer jag åt meddelandet?

  Du klickar på länken i mejlet från Bliwa. Du loggar därefter in med BankID för att öppna och svara på meddelandet. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan bara öppnas med en och samma webbläsare på en och samma enhet (dator, mobil eller läsplatta) under en period på 30 dagar. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har inget BankID, hur gör jag då?

  Om du inte har BankID kontakta Bliwas kundservice, 08-696 22 80.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Övrigt

 • Jag har ansökt om försäkring och lämnat in en hälsodeklaration, vad händer nu?

  När Bliwa har tagit emot ansökan med ifylld hälsodeklaration går vi igenom och ser att alla uppgifter är ifyllda.

  Antingen får du ett försäkringsbesked om allt är ok eller så hör vi av oss om komplettering behövs. När vi fått in de kompletta handlingar som vi behöver för att kunna handlägga ansökan så skickar vi ett försäkringsbesked omgående. Om det drar ut på tiden så handlar det om att vi väntar svar från exempelvis en vårdcentral, det är oftast yttre faktorer som vi tyvärr inte kan påverka som gör att det stundtals drar ut på tiden. Ibland behöver komplettering göras för att någon information saknas i hälsodeklarationen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?