Begriplighet är en förutsättning för trygghet.

För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför hårt med att vara begripliga på alla sätt. Det handlar om språk, förstås, och om formgivning och struktur som ökar tydligheten i all kommunikation. Men det handlar också om att möta individen där hon är och när hon är mottaglig för det. Och att göra det enkelt.

Sedan ett år tillbaka har Bliwa lagt mycket tid på strategisk utveckling. Vi har utgått från våra nuvarande och framtida kunders och försäkrades behov, beteenden och förväntningar. Av det arbetet har vi lärt oss mycket om vad begriplighet är.

Begriplighet för den försäkrade

Begriplighet för mig som individ innebär att jag vill och kan fatta beslut om försäkring som jag vet är bra för mig. Jag har förstått mina behov och valt de försäkringar som passar mig och min familj bäst. Jag känner mig trygg med att Bliwa är mitt försäkringsbolag och jag vet att min arbetsgivare/fackliga organisation har valt Bliwa med mitt bästa för ögonen.

Det handlar även om kontakten med Bliwa. Där jag vet hur jag ska komma i kontakt med Bliwa, via de kanaler jag önskar, och har full tillit till att jag blir bemött som den viktiga kund jag är. Jag känner mig också trygg med att Bliwa finns tillgänglig och kommer hålla mig uppdaterad om mina försäkringar och om sådant som är relevant för mig kopplat till försäkring.

Begriplighet för organisationen eller företaget

Begriplighet för det företag eller den organisation som har valt att teckna gruppavtal med Bliwa innebär en insikt om att de har valt en leverantör som möter deras förväntningar och som tar hand om medarbetarna/medlemmarna på bästa sätt, inte minst i utsatta situationer som när en skada inträffat. De vet att Bliwa tar hand om kommunikationen om försäkringen, ger tips och råd, informerar och förklarar hur försäkringarna fungerar och klargör vad som ingår och inte ingår i försäkringen.

Det handlar också om den fortsatta relationen. Företaget eller organisationen är trygga i att de har full insyn i hur försäkringslösningarna fungerar och har tilltro till Bliwas arbete, kompetens och den ekonomi Bliwa redovisar.

Begriplighet internt på Bliwa

Begriplighet för anställda på Bliwa innebär att jag förstår mitt ansvarsområde, mina befogenheter och hur jag ska samverka med andra på Bliwa för att vi ska sträva mot de mål som är uppsatta för verksamheten, såväl på en övergripande bolagsnivå som för dess olika delar och för mig själv. Jag förstår också de verksamhetsförutsättningar som Bliwa arbetar under, Bliwas mål, vision, affärsidé och kärnvärden samt de möjligheter och utmaningar som vi har framför oss och hur detta kommer att behöva påverka Bliwas, och mitt eget, arbete framåt. Jag är lyhörd för min omgivning och bidrar själv genom att kommunicera och agera på ett begripligt, ansvarsfullt och trovärdigt sätt, såväl internt som externt.