Vårt strategiska utvecklingsarbete.

Att lyssna på våra kunder och hur de vill använda våra tjänster är en förutsättning för att fortsätta vara relevant när vi utvecklas och växer. Vår ambition är att göra all information så lättillgänglig och tydlig som möjligt. Vi vill att alla våra kunder ska förstå vad vi erbjuder, och eftersom man tar till sig information på olika sätt, vill vi fortsätta ge personlig service i kombination med en ökad digital närvaro.

Som kundägt försäkringsbolag jobbar vi hela tiden långsiktigt för att skapa trygghet hos våra kunder. Vi vill möta försäkringstagaren på deras villkor och låta dem välja när och var de tar del av sin försäkringsinformation. Våra försäkringstagare ska kunna växla mellan olika kanaler och ändå känna sig trygga med att allt som vi får in, via samtal eller via ansökningsblanketter, också finns tillgängligt på webben.

I vårt sätt att arbeta eftersträvar vi öppenhet, samverkan och långsiktiga relationer. Men för att kunna möta den konkurrens som finns runt hörnet måste vi också ligga steget före. Vi bygger därför inte bara för idag, utan försöker skapa flexibla system som ska kunna hantera även de utmaningar och de krav som vi kommer att ställas inför framöver. Utvecklingsarbetet och den digitaliseringen som sker blir därför två av många verktyg för att nå det som är vårt egentliga mål – att hjälpa människor till att vara rätt försäkrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.