Behandling av personuppgifter

Med Bliwa nedan avses endera av följande bolag:

  • Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, 502006-6329
  • Bliwa Skadeförsäkring AB, 516401-6585

Information enligt personuppgiftslagen (PuL)

Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot att deras integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om hur personuppgifter kan komma att behandlas.

Du som enbart beställer informationsmaterial

De uppgifter du lämnar till Bliwa när du till exempel fyller i en blankett, som till exempel namn och adress, behöver vi för att kunna genomföra och administrera dina önskemål. Bliwa sparar sådana uppgifter i högst tre månader. Vi använder uppgifterna endast till det som du har bett oss att göra, eller till det ändamål som vi särskilt informerat om i samband med att du lämnade uppgifterna.

Du som är försäkrad hos Bliwa eller hos försäkringsgivare som samarbetar med Bliwa

Personuppgifter som Bliwa får av dig, din organisation eller som Bliwa på annat sätt hämtar in, behandlas för att Bliwa ska kunna fullgöra och administrera sina skyldigheter enligt ett grupp- eller försäkringsavtal eller för att Bliwa ska kunna ge dig bra service.

Bliwa kan också komma att använda personuppgifter för statistiska ändamål, för utveckling och analys av Bliwas verksamhet eller för att lämna dig information om Bliwas produkter och tjänster. Båda bolagen inom Bliwas koncern (Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt och Bliwa Skadeförsäkring AB) kan komma att använda personuppgifterna för dessa ändamål. För samma ändamål kan Bliwa komma att lämna ut personuppgifterna till gruppföreträdaren eller till sådana bolag och organisationer som vi samarbetar med, som till exempel arbetslöshetskassor, återförsäkringsbolag, eventuell ny försäkringsgivare som anvisas av gruppföreträdaren efter uppsägning av gruppavtalet, Posten med flera, och till de myndigheter som vi är skyldiga att lämna uppgifterna till. De personuppgifter som Bliwa behandlar kan i vissa fall lagras på våra leverantörers servrar i USA. För att uppnå en adekvat skyddsnivå överförs personuppgifterna enligt gällande regelverk och av tillsynsmyndigheten rekommenderad tillämpning av dessa.

När du besöker Bliwas webb hämtar vi bland annat in information om hur du använder våra tjänster (till exempel svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten), och enhetsinformation (till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning och din geografiska placering).

Om den försäkrade har lämnat hälsouppgifter till oss, eller om Bliwa på annat sätt har hämtat in sådana uppgifter, används dessa uppgifter enbart för att bedöma ditt försäkringsskydd eller din rätt till försäkringsersättning.

Personuppgiftsansvarig är det bolag inom Bliwas koncern som den försäkrade har lämnat uppgifterna till. Den försäkrade har rätt att en gång om året, efter skriftlig begäran, kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Bliwa har om honom eller henne. Den försäkrade har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att skriftligt meddela Bliwa att hans eller hennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring.

Oavsett ärende kan den försäkrade kontakta Bliwas kundtjänst, 08-696 22 80. För att beställa information om dina personuppgifter, skriv till: Personuppgifter, Bliwa, Box 5125, 102 43 Stockholm. En sådan begäran måste undertecknas.

Gemensamt skadeanmälningsregister - GSR

När du anmäler en skada till Bliwa kan din skadeanmälan komma att registreras i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister, GSR. Bliwa får då information om vilka skadeanmälningar som du tidigare har gjort och som har blivit registrerade. Detta gäller även skadeanmälningar som gjorts till andra försäkringsbolag. Syftet med det gemensamma skadeanmälningsregistret är att förhindra utbetalningar av ersättningar som grundar sig på oriktiga uppgifter. 

GSR AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i GSR-registret.

Läs mer om GSR