• Bättre skydd när du köper försäkring

  Den 1 oktober 2018 började en ny lag om försäkringsdistribution, IDD, att gälla. Den ger kunden ett starkare skydd genom att ställa högre krav på företagen som säljer försäkring.

 • Bliwas årsredovisning 2017 - Ett hållbart försäkringsbolag

  För det flesta innebär hållbarhet ett miljöengagemang. Men för oss handlar hållbarhet också om att under en lång tid framöver kunna leva upp till våra löften till försäkringstagarna.

 • Arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring förmånsbeskattas från 1 juli 2018

  I maj beslutade riksdagen att slopa skattefriheten för arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring från 1 juli 2018.

 • Unionen väljer Bliwa för sina 640 000 medlemmar

  Från 1 januari 2018 blir Bliwa ny försäkringsgivare för Unionens medlemsförsäkringar. Avtalet är det största som tecknats på den svenska marknaden för gruppförsäkring, med en premietillväxt för Bliwa på cirka 300 miljoner kronor.

 • Bliwa lanserar rehabiliteringsförsäkring

  När en anställd blir sjukskriven har såväl arbetsgivaren som den anställde allt att vinna på att så snabbt som möjligt komma igång med rehabilitering. Som ett stöd i det arbetet erbjuder Bliwa nu en rehabiliteringsförsäkring för arbetsgivare. Syftet är att få tillbaka den anställde i arbete snabbare vid sjukskrivning.

 • Nya Mina sidor ger den försäkrade bättre koll

  Den 28 mars lanserar Bliwa en inloggningstjänst för försäkrade, Mina sidor.

 • Har du allergi?

  Bliwa har satt samman några råd inför våren och sommaren till dig som har allergiska besvär.

 • Alla barnförsäkringar är inte lika bra

  Konsumenternas försäkringsbyrå har publicerat en jämförelse av barnförsäkringar. 16 försäkringsbolag ingick i sammanställningen och tyvärr fick kategorin gruppförsäkring en lägre placering än vad vi anser att den förtjänar.