Riksdagens beslut innebär att förmån av hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren och som inte är offentligt finansierad inte är skattefri. Företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering ska även i fortsättningen vara skattefria förmåner. Bliwas sjukvårdsförsäkring innehåller både skattepliktiga och skattefria förmåner. 

Den 10 juni 2019 publicerade Skatteverket ett ställningstagande där det framgår att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring uppgår till till 60 % av premien och den skattefria förmånen till 40 % av premien. Hela premien är dock avdragsgill för arbetsgivaren.

Vad innebär detta för dig som har en sjukvårdsförsäkring?

För dig som är försäkrad i en sjukvårdsförsäkring som din arbetsgivare betalar innebär beslutet att du måste betala skatt på förmånsvärdet. Vad du ska betala beror på vilken premie din arbetsgivare betalar till Bliwa och vilken skatt du betalar. Förmånen motsvarar den premie som din arbetsgivare betalar till Bliwa. Men eftersom bara 60 % av innehållet i Bliwas sjukvårdsförsäkring ska beskattas, värderas förmånsvärdet till 60 % av premien. 

Exempel:
Om din arbetsgivare exempelvis betalar en försäkringspremie på 280 kronor så ska du förmånsbeskattas för 168 kronor (280 x 0,6). Har du 50 % i marginalskatt innebär det att du ska betala 84 kronor i skatt (168 x 0,5).

Vad innebär beslutet för arbetsgivare?

Förmånen av sjukvårdsförsäkringen värderas till ett belopp som motsvarar kostnaden för förmånen, det vill säga premien.

Om arbetsgivaren betalar premien för sjukvårdsförsäkringen för den anställde ska arbetsgivaren:

  • dra av hela premien som en lönekostnad
  • betala arbetsgivaravgifter på premien
  • informera den anställde om sjukvårdsförsäkringens förmånsvärde.

Förmån av sjukvårdsförsäkring anses tillhandahållen när premien betalas. Individen förmånsbeskattas inte för premier som har betalats in före den 1 juli. Det gäller även premier som avser försäkringstid efter 1 juli.

För skattefrågor hänvisar vi till Skatteverket.