Sverige har sedan tidigare ett starkt kundskydd inom försäkring. Nu blir skyddet ännu starkare. Den nya lagen ställer bland annat krav på tydlig och transparent information till kunden och dokumentation av distribution av försäkring. Den som distribuerar en försäkringsprodukt ska alltid ta ställning till om produkten passar kundens krav och behov. Passar den inte ska man avråda kunden från att teckna försäkringen. 

Vad innebär lagen för Bliwas kunder?

För dig som är kund hos Bliwa innebär IDD att det blir enklare att förstå vilka försäkringar som passar dig. Våra handläggare kommer ibland att ställa lite fler frågor, dokumentera och skicka ut information till dig som ringer eller mejlar. I ett övergångsskede kan det komma att innebära att våra telefontider blir längre. Hoppas du har överseende med det. Även på webben kommer du nu att få mer ingående information och dokumentation när du tecknar eller ändrar en försäkring.

Vi på Bliwa gillar den nya lagen eftersom vi vill att du ska känna dig trygg, vara välinformerad och att du ska vara rätt försäkrad.