Arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar och det inkluderar rehabilitering. Enligt lagstiftning ska arbetsgivaren vidta åtgärder för en effektiv rehabilitering inom eller i anslutning till arbetsplatsen och stötta Försäkringskassans kartläggning av den anställdes behov av rehabilitering.

- Många arbetsgivare vill ha vägledning och hjälp med koordinering av samverkansarbetet med Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, och medarbetaren, säger Ewa Broms, ansvarig för affärsområde Hälsa på Bliwa.

- Forskning visar att tidiga åtgärder ökar möjligheterna att komma tillbaka till arbete. Därför kan det vara, såväl personalpolitiskt som företagsekonomiskt, vettigt att sätta in åtgärder tidigare än vad lagen kräver. Gärna redan innan den anställde blivit sjuk. Med en rehabiliteringsförsäkring får arbetsgivaren stöd i det arbetet.

Bliwas rehabiliteringsförsäkring är en del av affärsområdet Hälsa som även innehåller sjukvårdsförsäkring. De båda försäkringarna kompletterar varandra och ger tillsammans ett bra skydd för den anställde och ett bra stöd för arbetsgivaren före, under och efter en sjukskrivning. Försäkringen är avdragsgill för arbetsgivaren.