Nu är sommaren här! För de allra flesta av oss är den förknippad med semester, grillkvällar och fotboll på gräsmattan. När det blir varmare ute tar vi fram utemöblerna, spenderar mer tid utomhus och rör oss på ett annat sätt. Det gör också att vissa typer av olyckor blir vanligare.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är olika typer av fallskador den absolut vanligaste olyckan i Sverige. Karin Westman menar att det avspeglar sig i skadefallen som anmäls hos Bliwa.

– Brutna handleder och andra typer av frakturer är förstås vanliga. Men även skadade fingrar, olika typer av sårskador och hjärnskakningar. Det kan handla om att man cyklar omkull, gör illa foten när man spelar fotboll eller trillar ner för en stege. På sommaren är det många som arbetar i trädgården eller gör husrenoveringar, vilket leder till en hel del olyckor. Men vi ser också andra skador som är typiska för sommaren, till exempel brännskador till följd av grillning och borrelia efter fästingbett.

Under sommaren 2018 tog Bliwa emot tusentals skadeanmälningar. Bland vuxna är det framförallt äldre som drabbas av olika typer av olyckor. Närmare 55 procent av de som gjorde en skadeanmälan var 50 år eller äldre. Mindre än 10 procent av anmälningarna gjordes av personer under 30 år.

Barn är lyckligtvis mindre olycksdrabbade än vuxna och står för cirka 14 procent av det totala antalet skadeanmälningar. Bland barnen är handledsfrakturer och tandskador vanligast. Karin Westman menar att det är viktigt att se över försäkringsskyddet för barn eftersom de kommunala barnförsäkringarna inte alltid ger skydd under sommaren. Det är även viktigt att tänka förebyggande.

– Både barn och vuxna ska förstås använda cykelhjälm. Det sker fortfarande mycket olyckor på studsmattor och där bör det inte vara flera barn som hoppar samtidigt eftersom det ökar risken att något händer. När man badar är det viktigt att inte dyka utan att känna till botten och att undvika att springa på hala bryggor.

För föräldrar gäller det att vara extra vaksam under just badandet. Enligt Svenska Livräddningssällskapet omkom 135 personer i drunkningsolyckor under 2018, varav 12 stycken var barn.

- Allra oftast sker drunkning ljudlöst, vilket man kanske inte tror. Det räcker med några få obevakade ögonblick och en olycka kan lika väl ske i grunt som i djupt vatten, säger Karin Westman.