På Mina sidor kan den försäkrade logga in med mobilt bankID och få en överblick över sitt skydd. Här kan individen se sina försäkringar i Bliwa och vilka som går att teckna till. Den försäkrade kan anmäla en skada och sedan se om anmälan behöver kompletteras, när utbetalningar sker och se historik över tidigare skador.

Denna första version av Mina sidor kommer successivt att vidareutvecklas. Några planerade förbättringar under 2017 är:

  • Ett helt digitalt tecknaflöde – till en början kan inte alla försäkringar tecknas helt digitalt.
  • Individanpassad skadeanmälan – helt anpassad utifrån vilka försäkringar jag har och där antalet frågor är minimerat utifrån vad Bliwa redan vet. Jag behöver inte ta ställning till vilka försäkringar jag ska söka ersättning från, bara tala om vad det är som har hänt.
  • Trygghetsguide - En hjälp att ta ställning till det skydd just jag behöver i den livssituation jag befinner mig.

Är du försäkrad i Bliwa kan du logga in på bliwa.se/minasidor.