Bliwa har valt att inte producera en tryckt årsredovisning. Valet ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete och vårt digitala utvecklingsarbete, där vi lägger allt större fokus på webben och övriga digitala kanaler som källa för information. Vi har även beaktat Bliwas snabba förändringstakt och ett ökat behov av ständiga uppdateringar. Beskrivningen av Bliwas arbete under det gångna året har vi istället valt att publicera direkt på webben. Vår ambition är att innehållet ska uppdateras löpande för att kunder och ägare samt andra intressenter i varje stund ska ha tillgång till aktuell information om vad som händer på Bliwa.

Här kan du ladda ner och skriva ut de senaste årens årsredovisningar, hållbarhetsrapporter med mera för Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt och Bliwa Skadeförsäkring AB som pdf:er.