Här kan du se lediga jobb på Bliwa

Må bra

Alla som jobbar på Bliwa erbjuds ett brett utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Men att må bra på jobbet handlar i minst lika hög grad om möjligheten att styra över sitt arbete och att den dagliga kontakten med kunder, kollegor och chefer fungerar bra. Bliwa arbetar för att samtliga anställda ska känna engagemang, utveckling och delaktighet i sitt arbete. Vi ser det som en förutsättning för trovärdighet, effektivitet och lönsamhet gentemot våra kunder och för att vi ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Bliwas kärnvärden

Vi tror att ett gemensamt synsätt skapar framgångsrikt samarbete inom verksamheten, kortare ledtider för beslutsfattande och färre felaktiga beslut. Dessutom tror vi att det stärker bolagets image, förbättrar kundrelationer och skapar en attraktiv arbetsplats för befintliga och framtida anställda. På så sätt bidrar värderingarna till minskade kostnader, ökad effektivitet och lönsamhet.

Bliwas kärnvärden beskriver vad Bliwa är och står för. Vilka grundläggande värderingar som präglar vår verksamhet och som vi vill kommunicera såväl internt som internt:

  • Begripliga - Vi ger våra kunder förutsättningar att fatta trygga beslut och förenklar förståelse och hantering av försäkring
  • Lyhörda - Vi förstår våra kunders behov, och förändringar i vår omvärld, samt använder insikten till att skapa förutsättningar för trygghet och enkel hantering
  • Trovärdiga - Vi bygger långsiktiga relationer genom kunskap, förtroende och ett ansvarsfullt agerande.