Gå till innehållet
""

Försäkringar en allt viktigare jobbförmån för unga

Förmåner har blivit ett viktigt verktyg för arbetsgivarna i konkurrensen om att attrahera och behålla talanger. En ny undersökning visar att pension är den förmån som dagens medarbetare anser vara allra viktigast – samtidigt som försäkringar klättrar snabbast på topplistan.

På dagens arbetsmarknad råder det konkurrens om talangerna och för arbetsgivare gäller det dels att locka till sig personer med rätt kompetens, dels att få dem att vilja stanna kvar. För att lyckas räcker det inte att erbjuda marknadsmässiga löner, utan andra förmåner blir allt viktigare.

I en ny undersökning från förmånsföretaget Benify, svarar drygt en fjärdedel att de skulle kunna byta jobb till ett med liknande lön och arbetsuppgifter om arbetsgivaren erbjöd bättre förmåner.

– Här ser vi en viss skillnad mellan generationerna, det är framför allt de yngre på arbetsmarknaden som är mest benägna att byta jobb för att få bättre förmåner, säger Viktor Håkansson, förmånsansvarig på Benify.

Dagens unga värderar privatliv och trygghet högt, och pensions- och försäkringsförmåner blir då en trygghet för dem.
Viktor Håkansson, förmånsansvarig, Benify

Unga värderar trygghet

I undersökningen har de svarande – cirka 32 000 personer – fått uppge vilka förmåner de tycker är viktigast. I år toppas listan för första gången av pension, som arbetstagarna nu anser ha större betydelse än de tidigare toppkategorierna friskvård och arbetstids- och ledighetsförmåner.

– För några år sedan var pension knappt med på listan. Att den förmånen nu rankas som viktigast kan bero på att frågan har fått större uppmärksamhet i media de senaste åren, i kombination med att coronapandemin har fått många att inse vikten av att trygga sin ekonomi och framtid, säger Viktor Håkansson.

Han framhåller att det inte bara är de som närmar sig pensionsåldern som värderar förmånen högt, utan att även yngre medarbetare gör det. Samma sak gäller försäkringsförmåner, som har klättrat från sjunde till fjärde plats och därmed ökat mest i popularitet.

– Den generella synen på karriär kontra privatliv har balanserats lite på senare år. En effekt av det är att dagens unga värderar privatliv och trygghet högt, och pensions- och försäkringsförmåner blir då en trygghet för dem, säger Viktor Håkansson.


Bra med individanpassning

Viktor Håkansson tipsar arbetsgivare om att inte bara erbjuda en bra tjänstepension och olika försäkringsförmåner:

– Det är också viktigt att göra det enkelt för medarbetarna att förstå hur de trygghetsskapande förmånerna fungerar, helst genom information som visar värdet av dem utifrån varje medarbetares individuella livssituation, säger han.

Han menar att individanpassning generellt har stor betydelse när det gäller förmåner. Varje medarbetare har olika behov – någon värdesätter sjukvårdsförmåner medan en annan hellre vill ha matkassar, städning eller något annat som underlättar i hemmet.

– De senaste åren har allt fler arbetsgivare förstått det här. De inser att medarbetarna är deras viktigaste resurs och att relevanta förmåner kan vara ett sätt att både attrahera nya talanger och upprätthålla en bra relation till befintliga medarbetare, säger Viktor Håkansson.

Topp tio viktigaste förmånerna

Här är de viktigaste förmånerna enligt arbetstagarna. Föregående års placering inom parentes.

  1. Pension (3)
  2. Arbetstid och ledighet, till exempel semesterväxling eller arbetstidsförkortning (1)
  3. Friskvård (2)
  4. Försäkringar (7)
  5. Sjukvård (4)
  6. Kompetensutveckling (5)
  7. Företagsspecifika förmåner (-)
  8. Transport (10)
  9. Klimatsmarta förmåner (-)
  10. Work-life balance, till exempel rabatter och subventioner på hushållsnära tjänster (6)

Källa: ”Framtidens arbetsliv 2021”, Benify.

""

Om oss

Vi försäkrar människor

På Bliwa arbetar vi bara med personförsäkringar. Vi jobbar alltså inte med saker, utan med människor. Det här präglar oss som företag.