Gå till innehållet

Flexibilitet och snabbhet skapar fortsatt tillväxt

Bliwa erbjuder försäkringar för grupper av individer. Kunderna är oftast företag och organisationer som vi tecknar avtal med. Men slutkunden är alltid en individ; en anställd eller en medlem. Totalt försäkrar vi 841 000 svenskar genom cirka 6600 olika gruppavtal. Tillsammans med våra avtalskunder utgör vi ett viktigt och avgörande komplement till socialförsäkringssystemet – inte minst i tider av oro och osäkerhet.

– Vi visar om och om igen att gruppförsäkring är en väl fungerande modell och i nära samarbete med ett dedikerat företag eller en organisation så gör den skillnad på riktigt. Därför fortsätter vi att lägga väldigt stor vikt vid just relationen till våra avtalskunder, säger Johan Gunnarson, vice VD och chef Försäljning på Bliwa.

”Bliwas helhet och engagemang fällde avgörandet för oss. Det märks verkligen att de brinner för vad de gör.”
Ann-Charlotte Karlsson, ordförande i försäkringskommittén och styrelseledamot i Finansförbundets styrelse

Marknaden tar fart igen

Bliwa kan se tillbaka på ett framgångsrikt år, med mer rörelse på marknaden och ett flertal nya affärer. Pandemin och dess konsekvenser ledde till en mer trögrörlig marknad, men under 2022 har både företag och organisationer upphandlat nya försäkringslösningar i större utsträckning. Bliwas fokus på ett tätt och kontinuerligt samarbete har visat sig vara vägvinnande.

– Vi har vunnit flera viktiga upphandlingar och fått väldigt bra respons på vårt erbjudande. Vi vet att stora organisationer och företag uppskattar hur vi arbetar. Utöver produkt och premie lägger vi väldigt stort fokus på samarbete. Vi tar ömsesidigheten på allvar och det gör verklig skillnad i kundupplevelsen. Nu vill vi ta ett nytt kliv och därför inrättar vi en ny enhet som enbart kommer att fokusera på strategisk försäljning, fortsätter Johan Gunnarson. 

 

Nya avtal

Sedan 2018 har Bliwa varit försäkringsgivare för Unionens frivilliga gruppförsäkring. Unionen är Sveriges största fackförbund med 690 000 medlemmar, varav cirka 230 000 har en försäkring hos Bliwa. Under 2022 förlängde Unionen avtalet med fokus på att stärka partnerskapet ytterligare under de kommande tre åren. Den gemensamma ambitionen är att ha ännu större fokus på tillväxt och proaktivitet framöver.

Finansförbundet med cirka 26 000 yrkesverksamma medlemmar är Sveriges största fackförbund inom bank och finans. Under 2022 gick de ut med en upphandling gällande förbundets frivilliga gruppförsäkring. Bliwa vann upphandlingen och är sedan årsskiftet Finansförbundets försäkringsgivare för såväl inkomstförsäkring som övriga personförsäkringar.

– Att två så betydande aktörer på svensk organisationsmarknad väljer att fortsätta och fördjupa samarbetet med Bliwa är vi givetvis väldigt stolta över. Tillsammans med våra organisationskunder har vi en väldigt viktig uppgift i att se till att så många medlemmar som möjligt har ett bra försäkringsskydd, säger Johan Gunnarson.

 

Växande företagsaffär

Under året har Bliwa tecknat nya avtal och fördjupat samarbetet med en rad företagskunder, däribland några större företag. Under 2023 fortsätter fokus på en utökad företagsaffär, både genom direktförsäljning och genom samarbetspartners.

– Vi har en väl etablerad position gentemot andra försäkringsgivare och tillsammans med distributörer och förmedlare. Men vi ser att marknaden förändras snabbt och att helt nya distributionsmodeller och aktörer dyker upp i allt snabbare takt. Vi vill ta ännu större plats framöver och göra oss ännu mer attraktiva i framtidens ekosystem, fortsätter Patrik Lindberg, chef Försäljning Avtal på Bliwa.

”Medlemsförsäkringar är en viktig trygghetsförmån och det fortsatta samarbetet innebär att vi även fortsättningsvis kommer kunna erbjuda Unionens medlemmar ett prisvärt försäkringspaket.”
Martin Linder, Unionens ordförande

Individen i centrum framtiden för gruppförsäkring

Digitaliseringen har accelererat utvecklingen med snabbare flöden och mer individfokus. I takt med att kundgränssnitt och mötesplatser förändrats har Bliwa adresserat en helt ny typ av utmaning som kräver betydligt större inslag av proaktivitet, nämligen att hjälpa och vägleda individkunden att fatta välgrundade beslut om sitt försäkringsskydd.

– Vi gör det genom fullt fokus på utveckling av våra inloggade lägen, genom våra skadeflöden och genom att utveckla behovsguider och annat stöd för mer individanpassad rådgivning.

Att sträva efter en mycket starkare relation med den individuella kunden genom hela kundresan – långt bortom det som har varit gängse i branschen i generellt, i synnerhet inom gruppförsäkring, är en viktig positionsfråga framöver.

– Vi säger inte bara att våra individkunder ska vara rätt försäkrade. Vi är fast beslutna om att gå från ord till handling, avslutar Johan Gunnarson.

Bliwa Livförsäkrings års- och hållbarhetsredovisning 2022