Gå till innehållet

Nu tar vi fart mot 2043!

I år firar Bliwa tjugo år. Tjugo år av kundfokus, entreprenörsanda och tillväxt. Vi är dock rena ynglingen i jämförelse med många andra etablerade försäkringsbolag samtidigt som vi är en erfaren och stabil aktör vid jämförelse med nya nischbolag. Vi är helt enkelt den perfekta hybriden med alla möjligheter att ta ännu större plats på marknaden framöver.

 

Snabbrörliga – sättet att möta framtiden

Försäkring har alltid varit en informationsintensiv verksamhet. Med ny teknik som möjliggör att man kan dela information och hantera stora datamängder på nya sätt kommer både befintliga och nya möjligheter till partnerskap och samarbeten att uppstå. I den digitala ekonomin uppstår nya tjänster och traditionella tjänster förändras. Här vill Bliwa fortsätta vara med, vara lätta att samarbeta med och fortsatt vara i relevanta sammanhang för våra kunder.

Utvecklingen av folkhälsan är generellt god i Sverige, men inom vissa grupper är utvecklingen sämre och den psykiska ohälsan har ökat, inte minst bland yngre. Detta aktualiserar behovet av vår roll att bidra med förebyggande insatser i vårt erbjudande. Samtidigt ser vi en ökad press på socialförsäkringssystemen kombinerat med växande oro över samhällsutvecklingen, vilket också kommer tydliggöra vår roll som samhällsaktör, där partslösningar och individuell försäkring kan antas komma att öka i betydelse.

”Vi gläds åt fina betyg från såväl avtalskunder som individkunder, där värdet av vår snabbhet, höga service och kompetens särskilt lyfts fram. ”
Tua Holgersson, VD på Bliwa

Vi har mycket goda förutsättningar

Men innan vi tar sats mot de kommande tjugo åren summerar vi ännu ett år med nöjda kunder, viktiga affärer, förflyttningar och leveranser som ger oss ett starkt utgångsläge inför vår fortsatta resa.

En viktig milstolpe var att vi fick förnyat förtroende att fortsätta erbjuda attraktiva försäkringslösningar till Unionens medlemmar. Utöver det har vi gjort affärer med nya kunder och utökat affärer med befintliga kunder inom både företag, organisationer och med samarbetspartners.

Vi gläds också åt fina betyg från såväl avtalskunder som individkunder, där värdet av vår snabbhet, smidighet, höga service och kompetens särskilt lyfts fram.

Många viktiga utvecklingsinitiativ har pågått under året. Utvecklingen av Behovsguiden, som på ett enkelt och pedagogiskt sätt hjälper våra kunder att se hela sin nuvarande försäkringsbild och ger guidning till vilket behov de har framåt, var ett stort och viktigt steg för oss. Vi vill göra det enkelt att förstå och bidra till att våra kunder är rätt försäkrade. Vi har också utvecklat vår vårdsförsäkring genom ett nytt och värdeskapande samarbete som ger ett ännu bättre erbjudande och en effektivare verksamhet.


Full fart framåt

I flera delar har vi ett stort jobb framför oss, i andra har vi kommit en bra bit på väg. Det kommer inte att ta tjugo år för att ta oss dit vi vill, men om tjugo år ser jag fram emot att titta tillbaka och då konstatera att Bliwa de kommande åren gjorde vad som krävdes för att vara det bolag som är bäst på att försäkra människor och det självklara valet för företag, organisationer och samarbetspartners.

Bliwas starka utgångsläge och vår modell – som kundägda, transparanta, snabbrörliga och specialiserade känns mer relevant och samtida än någonsin. Vi tror på det vi gör och vi tror på att vara en del av något större och att jobba tillsammans mot gemensamma mål.

Tua Holgersson, VD
Stockholm, april 2023

Bliwa Livförsäkrings års- och hållbarhetsredovisning 2022