Gå till innehållet
Gunilla Dyrhage chef för Erbjudande och utveckling på Bliwa

Gunilla Dyrhage är chef för affärsområdet Erbjudande och Utveckling på Bliwa

Gunilla Dyrhage stärker Bliwas erbjudande – vill du vara med?

”Det är en härlig tid att komma till Bliwa nu! Det finns så stora möjligheter att bygga något nytt och att verkligen kunna påverka, förändra och förbättra.” Det säger Gunilla Dyrhage och hon borde veta för hon har de senaste tre månaderna jobbat med att bygga ett helt nytt affärsområde på Bliwa.

I mitten av augusti kom Gunilla Dyrhage till Bliwa. Hon anställdes som chef för ett affärsområde som ännu inte fanns och hennes uppdrag är sedan dess att bygga upp det. I nära och intensivt samarbete med medarbetarna som ska bli en del av det nya affärsområdet, har Gunilla mejslat fram organisationen. Nu, tre månader senare, har alla bitar så smått börjat falla på plats. Men fortfarande finns en del tomrum som måste fyllas med nya förmågor. Mer om det i slutet av artikeln.

 

Ledarskap för innovation och kreativitet

Men först lite mer om Gunilla. Med en bakgrund i produktutveckling och digital transformation i organisationer som mobiloperatören 3, Fortum, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har Gunilla erfarenhet från stora förändringsarbeten.

- Mitt fokus har legat på att gå från manuella till digitala kundflöden. För att effektivisera verksamhet och processer och för att förbättra kundupplevelsen. Det finns ingen motsats mellan kundnytta och effektivitet. Istället är det en förutsättning att arbeta kunddrivet för att åstadkomma digital transformation. Men för att lyckas behövs en kultur för innovation och kreativitet och ett ledarskap med tydliga ramar och fokus på trygghet så att alla medarbetare vågar ta initiativ.

Vi har lyxen av att vara ett litet snabbrörligt företag med mycket bättre möjligheter att snabbt ställa om.
Gunilla Dyrhage, chef Utveckling och Erbjudande

Bra bit på väg – men mycket kvar att göra

I stora organisationer med komplex IT-arkitektur och många medarbetare tar digital utveckling tid. På Bliwa är förutsättningarna annorlunda.

- Vi har lyxen av att vara ett litet snabbrörligt företag med mycket bättre möjligheter att snabbt ställa om. Redan innan jag kom in hade Bliwa kommit en bra bit i den digitala transformationen, särskilt gentemot de försäkrade. De gamla systemen är på god väg att bytas ut mot nya – och den nya insidan ger helt nya förutsättningar för en bättre utsida. Men det finns mycket mer att göra, inte minst i vår digitala relation med de företag och organisationer vars medarbetare och medlemmar vi försäkrar. Här kan vi bli bättre på enkla stöd för administration och att på ett användarvänligt sätt dela med oss av information och analys.

 

Nytt affärsområde med fokus på erbjudande

Med det nya affärsområdet kommer erbjudandet att få större fokus på Bliwa. Utifrån sin erfarenhet inom produktledning, digital transformation och kundupplevelse har Gunilla byggt idén om hur det nya affärsområdet ska organiseras. Med utgångspunkt i Bliwas kärna av djup produktkunskap om risker, prissättning, underwriting etc, ska nu ännu mer energi läggas på att utveckla försäkringar och service som möter kundernas behov idag och i framtiden. För att kunna göra det krävs processer för både kvalitativa och kvantitativa analyser av var kunderna står och vilken relation de önskar med sitt försäkringsbolag. För i slutändan kommer det att vara kundupplevelsen som gör skillnad.

Bliwa är ett genomsnällt företag, som verkligen bryr sig om både anställda och kunder.
Gunilla Dyrhage, chef Utveckling och erbjudande

Öppenhet och ärlighet genomsyrar kulturen

Bliwa har alltid haft en god och nära relation med kunderna. En relation som bygger på transparens, kompetens och förtroende.

- På Bliwa är vi stolta över vårt nära samarbete med de medlemsorganisationer och företag som är våra kunder. Tillsammans med dem utvecklar vi försäkringar som är enkla att förstå och använda. Som skapar trygghet. En viktig del av Bliwas själ ligger i bolagsformen. Att vara kundägt innebär en öppenhet och ärlighet som genomsyrar kulturen. Bliwa är ett genomsnällt företag, som verkligen bryr sig om både anställda och kunder.

- Det är en härlig tid att komma till Bliwa nu! Det finns så stora möjligheter att bygga något nytt och att verkligen kunna påverka, förändra och förbättra. Välkommen!

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Gunilla Dyrhages syn på hur man leder för digitalisering, kundupplevelse och innovation – läs artikeln av Daresay

Ikon med kund och check

Vet du hur man bygger bort onödig tröghet? Då kan du göra skillnad på Bliwa som
Chef Digitalt Serviceerbjudande och Kundupplevelse

Ansök här

Dokument

Kommer du från försäkringsbranschen och har ett tydligt produktfokus? Vi behöver en
Chef  Produkterbjudande

ansök här

 

Tumme

Brinner du för bra användarupplevelser i digitala kanaler? Då hoppas vi att du är intresserad av rollen som vår
CX & UX Lead

Ansök här

Om oss

Vi försäkrar människor

På Bliwa arbetar vi bara med personförsäkringar. Vi jobbar alltså inte med saker, utan med människor. Det här präglar oss som företag.