Gå till innehållet

För dig som är medlem i Unionen

Ta del av ditt erbjudande!

Försäkringar som ingår i erbjudandet

✔ Livförsäkring (10 pbb)​​​​​​​​​​​​​​

En livförsäkring handlar om att våga tänka på det värsta. Hur blir livet för din partner, dina barn eller dina föräldrar om du skulle gå bort? En livförsäkring är ju inte till för dig utan för dina närmaste. Om du går bort får dina förmånstagare ett belopp som beräknas på det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen.
I erbjudandet är försäkringsbeloppet 10 pbb som motsvarar 525 000 kr.

 

✔ Olycksfallsförsäkring (20 pbb)

En olycksfallsförsäkring ger dig ersättning om olyckan är framme och är ett bra skydd oavsett livssituation. Den hjälper dig bland annat vid allvarlig olycka och ersätter permanenta kroppskador, något som kan göra stor skillnad om du inte kan arbeta eller fungera som vanligt längre. ​​​​​​​Din försäkring ersätter också oväntade utgifter så som förstörda kläder, tandskadekostnader, vårdkostnader och mer därtill. Försäkringen gäller dygnet runt och ersättningen är alltid skattefri.
I erbjudandet är försäkringsbeloppet upp till 20 pbb som motsvarar 1 050 000 kr.

Efter den kostnadsfria perioden kostar båda försäkringarna endast 70 kr/mån om du är upp till 35 år, 89 kr/mån om du är mellan 36-55 år och 157 kr/mån om du mellan 56-66 år.

Erbjudandevillkor

Teckna utan hälsodeklaration

När du tecknar erbjudandet via denna sida gör du det med extra förmånliga villkor, utan att behöva göra en hälsodeklaration. Endast full arbetsför krävs.

 

Fullt arbetsför

För att du ska anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Fullt arbetsför anses du inte vara om du: (1) är helt eller delvis sjukskriven, (2) har beviljats någon form av sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning, (3) har beviljats minst halv arbetsskadelivränta,
(4) har fått någon av ovanstående ersättningar vilandeförklarad.

 

Vem får teckna försäkringen?

Erbjudandet kan tecknas av yrkesverksamma medlemmar i Unionen. Som medlem i Unionen kan du teckna en rad förmånliga personförsäkringar. Läs mer om dem här.

 

Bliwas informationsplikt - viktig information

Bliwa har en informationsplikt om viktiga händelser i dina avtal. Sådan information kommer du alltid att få, oavsett om du har valt att tacka ja eller nej till marknadsföring.

 

Förköpsinformation

Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om försäkringarna som medlemmar i Unionen kan teckna. Ta del av Unionens förköpsinformationen och villkor.

 

Integritetspolicy

Vi på Bliwa bryr oss om din integritet. I vår integritetspolicy beskriver hur Bliwa behandlar och använder den information som du delar med oss vid användandet av våra tjänster och som Bliwa samlar in från tredje parter.