Gå till innehållet
robot med verktyg

Är du redo för framtidens arbetsmarknad?

Gig-ekonomi och artificiell intelligens är två heta ämnen när framtidens arbetsmarknad diskuteras. Vi befinner oss just nu i en stor omställning och frågan är om samhället hänger med.

Kommer de fasta anställningarna försvinna helt och kommer robotarna att ta alla jobben? Frågorna om vad framtidens arbetsmarknad bär med sig är många och krisrubrikerna varslar om en hemsk framtid, men hur illa är det egentligen?

Gig-ekonomi, att personer genom tjänster på internet hoppar mellan kortare projekt och arbetsgivare, är något som flera utvecklare försökt lansera i Sverige. Företag skulle till exempel kunna annonsera kortare jobb via en app och arbetstagare, ofta refererade till som giggare, kunna ta jobben.

– Det finns många olika tankar om det här. Jag har lyssnat på företag som företräder gigföretag och de talar sig väldigt varma om det. Samtidigt belyser andra människor behovet av trygghet för de flesta arbetstagare. Vanligast i dag verkar det i så fall vara att jobba som giggare vid sidan av en tryggare etablering på arbetsmarknaden. Vi har ju konsulter sedan länge så det som är nytt är förmedlingen av tjänsten, säger Edel Karlsson Håål, ansvarig för Svenskt Näringslivs framåtblickande arbete FrAM.

Det kommer nog inte vara så att det alltid går att gå från jobb till jobb utan under perioder kommer nog fokus mer att ligga på att söka jobb eller att utbilda sig.
Håkan Regnér, Saco

Om gig-ekonomin ännu inte har fått sitt breda genombrott så har den artificiella intelligensen (AI) redan börjat påverka arbetsmarknaden.

– Det unika med AI är att den slår mot grupper som normalt är skyddade på arbetsmarknaden. Högutbildade kommer att märka hur deras uppgifter förändras. Det positiva är att vi kommer att få massor med smarta lösningar inom till exempel vården som frigör läkares tid att möta oss som patienter. Det negativa är att det kommer att slå ut en mängd olika typer av jobb, säger Håkan Regnér, ekonom på Saco.

Ofta diskuteras det som om den här omställningen ligger i framtiden, men egentligen har den redan börjat. Finansbranschen är ett exempel där det blir allt vanligare att robotar förvaltar pengarna.

– Vi pratar inte om att jobb försvinner utan om att jobb förändras och att vi behöver fokusera på det. Omställningen av kompetens under ständig förändring kommer att vara väldigt intressant. Vi behöver fundera på hur vi tänker runt utbildning under livet och hur vi definierar kompetensutveckling. Du kan kompetensutvecklas varje dag utan att du måste gå på en kurs, säger Edel Karlsson Håål.

En ny arbetsmarknad kan också ställa nya krav på försäkringar. Inkomstförsäkringen kan vara viktig under en omställning, men framtiden kan också bära med sig nya lösningar.

– Jag tror att det är viktigt att ha a-kassa och en inkomstförsäkring. Det kommer nog inte vara så att det alltid går att gå från jobb till jobb utan under perioder kommer nog fokus mer att ligga på att söka jobb eller att utbilda sig. Vi har ett fungerande studiesystem som kan göras mer generöst för de som behöver ställa om, säger Håkan Regnér.

– Den utveckling vi ser är att staten har dragit sig tillbaka och istället har arbetsmarknadens parter gått in. I dag är det brist på kompetens överallt och en person som är lite på hugget riskerar inte att bli arbetslös. Däremot kan personliga förutsättningar göra att du i perioder kan behöva en arbetslöshetsförsäkring i en omställningssituation. Svenskt Näringslivs inställning är att den bästa försäkringen du kan ha är din kunskap och ditt förhållningssätt till arbete, säger Edel Karlsson Håål.

Faktaruta: AI (artificiell intelligens)

Ett samlingsnamn som egentligen syftar på all intelligens som uppvisas av maskiner.

I film och liknande visas ofta exempel på artificiell generell intelligens upp där maskiner klarar allt som en människa klarar av.  

De artificiella lösningar vi ser i dag är ofta fokuserade på att lösa en uppgift eller analysera stora mängder data.

infoikon

Kundservice

Frågor? Vi hjälper dig!

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill ha hjälp. Vi finns här för dig. 

08 – 696 22 80 (helgfria vardagar 8-17)
kund@bliwa.se