Gå till innehållet
man och kvinna gåmöte arbetsplats

Ekonomisk trygghet skapar högpresterande anställda

Anställda med stor ekonomisk trygghet presterar bättre på jobbet och har mer energi i privatlivet. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av personförsäkringsbolaget Bliwa. Peter Nylund, analyschef på Bliwa, menar att fler arbetsgivare borde inse hur mycket de har att vinna på att erbjuda sina anställda bra trygghetslösningar.

I undersökningen intervjuades 1 500 personer mellan 20 – 70 år om hur de upplevde sin ekonomiska trygghet och hur det påverkar deras arbetsprestation och privatliv. Det visade sig att en hög ekonomisk trygghet har stor betydelse för energi och motivation på arbetsplatsen.

Hela 83 procent som upplever att de har en hög ekonomisk trygghet uppger att de har energi att bidra på jobbet. För de med låg ekonomisk trygghet säger endast 59 procent att de har energi att bidra på jobbet.

 

Trygghet som påverkar familjelivet

Den ekonomiska tryggheten har också stor betydelse för hur mycket energi vi har på fritiden och i familjelivet. En stor majoritet, 78 procent, av de som har en hög ekonomisk trygghet anser att de har tid och ork till att bidra i familjelivet. För de som har en låg ekonomisk trygghet är situationen annorlunda. Där uppger endast 47 procent att de har tid och ork för sin familj.

– Vår övertygelse är att hållbara samhällen och framgångsrika företag byggs av trygga och friska människor. Men detta är nog ett förhållande som många arbetsgivare underskattar. Undersökningen visar att anställda som erbjuds trygghetsförmåner också är mer nöjda med sin arbetsgivare och är mer motiverade. Dessutom rankar anställda trygghet mycket högre än förmåner som tjänstebil, säger Peter Nylund.

 

Skapar interna ambassadörer

Anställda som arbetar hos företag som erbjuder trygghetsförmåner är mer benägna än andra att rekommendera sina arbetsgivare. De är dessutom mer stolta över sina arbeten. Peter Nylund tror att det finns en koppling till förmånernas betydelse.

– Trygghetsförmåner betyder verkligen något. De kan göra stor skillnad för människors privatekonomi om de i värsta fall blir långtidssjukskrivna eller arbetslösa.


Avgörande med kunskap kring trygghetslösningar

Peter Nylund menar att arbetsgivare bör ta ett stort ansvar i att bidra till hållbara och friska samhällen och arbetsplatser. Inte minst eftersom det påverkar produktiviteten på företaget.

Ett naturligt steg för Bliwa är att bidra till ökad kunskap om vilka trygghetslösningar som är viktiga i olika livssituationer.

– Vi har specialiserat oss på personförsäkringar under lång tid och har stor erfarenhet av att skräddarsy försäkringserbjudanden till de största företagen i Sverige. Men vi vill givetvis hjälpa ännu fler arbetsgivare. Det är en sak att ha försäkringar, men en annan sak att faktiskt känna till vad de innebär och vad som är viktigaste, säger Peter Nylund.

Vi hjälper dig

Vi på Bliwa hjälper gärna till att skapa försäkringar som ökar tryggheten för dina anställda.