Gå till innehållet
pappa med dotter arbetar och barnpassar

Därför ökar sjukskrivningarna bland tjänstemän

Sjukfallen bland tjänstemän på den privata arbetsmarknaden befinner sig på rekordnivåer. Främst är det kvinnor som tvingas till sjukskrivning och den vanligaste orsaken är psykisk ohälsa. Samtidigt har det offentliga skyddet blivit sämre. 

Fackförbundet Unionen har sedan 2008 följt hur sjukskrivningarna bland de privatanställda tjänstemännen ser ut och det är ingen munter utveckling. Efter ett minskat antal fall under 2015–2017 ökade antalet sjukskrivna tjänstemän under 2018 och det finns en tydlig bidragande faktor.  

"En konsekvens av hög arbetsbelastning är att många löser det genom att jobba in raster och att jobba övertid."
Annica Hedbrant, utredare i arbetsmiljö, Unionen.

– Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har ökat under de senaste 10 åren bland privatanställda tjänstemän. I detta spektrum finns begreppet stress som inte i sig beskriver orsak, men vi har gjort undersökningar bland våra arbetsmiljöombud för att ta reda på vad som skapar stress på jobbet, säger Annica Hedbrant, utredare arbetsmiljö på Unionen. 

I arbetet med att konkretisera upplevelsen av stress och försöka hitta vad som saknas och vad som behöver göras har Unionen identifierat några gemensamma nämnare.
 
 

Hög arbetsbelastning går ut över återhämtning

Ofta är det hög arbetsbelastning, bristande ledarskap och otydlighet kring roller och mandat som leder till stress. Även omorganisationer lyfts fram som ett oroande moment.  

– En konsekvens av hög arbetsbelastning är att många löser det genom att jobba in raster och att jobba övertid. Då börjar arbetet ta över den tiden du behöver som återhämtningstid, säger Annica Hedbrant.

Bliwas sjukvårdsrådgivning känner man igen problematiken.  

 Vi får många frågor om stress och frågor som är kopplade till livspusslet, alltså att man inte känner att man räcker till vare sig på jobbet eller hemmaDet här har länge varit lite skamset att prata om. På så sätt är det glädjande att fler vill ta tag i sina problem, säger Thomas Palmqvist, chef för enheten Hälsa på Bliwa. 

Många har svårt att tolka varningssignalerna

På Unionen jobbar de hårt med att lyfta det preventiva arbetet. Fler arbetsgivare måste engagera sig i att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetarna inte sliter ut sig.  

– Vi jobbar mycket med att utbilda arbetsmiljöombud och att få fler att delta i det dagliga arbetsmiljöarbetet genom samverkan. Jag kan se försiktiga förbättringar i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Jag tror fler behöver skaffa sig kunskap om att ohälsosam arbetsbelastning är en stor arbetsmiljörisk som påverkar återhämtning i både tid och kvalitet. Där handlar det för oss som fackförbund och andra organisationer att göra den kunskapen så lättillgänglig som möjligt, säger Annica Hedbrant. 

"Vi är vana vid att ha ett samhällsskydd som fungerar men det är inte riktigt i samklang med dagens utveckling."
Thomas Palmqvist, chef för enheten Hälsa, Bliwa.

Bliwa menar att många har svårt att tolka varningssignalerna. När någon tror sig ha fysiska besvär, visar det sig ofta bero på olika typer av psykisk ohälsa. Thomas Palmqvist håller med om att det preventiva arbetet är avgörande för att minska sjukfrånvaron. 

 Våra produkter ska ju förstås möta ett behov som finns i samhället. Därför ser vi kontinuerligt över hur vi kan bygga in förebyggande tjänster som hjälper våra kunder att fånga upp tidiga varningssignaler. Det kan till exempel handla om rådgivning eller samtalsterapi. På så sätt kan vi erbjuda lösningar för dem som tycker att detta är jobbiga frågor att prata om med till exempel anhöriga eller vänner. 

Sjukförsäkring bra komplement till det allmänna skyddet 

Historiskt har det offentliga skyddet vid sjukskrivningar varit väldigt starkt, men på grund av ett inkomsttak som inte hängt med i löneutvecklingen så har det blivit svagare. Upp till 31 000 kronor i månaden kan du tjäna och fortfarande få ut 80 procent av lönen vid sjukskrivning. Men sedan blir ersättningen lägre.  

Då kan en sjukförsäkring vara avgörande för att kunna behålla samma levnadsstandard som innan sjukdomen. 

– Var och en måste se över sitt skydd och lära sig vad som faktiskt gäller. Sedan är det viktigt att tänka på försäkringar innan saker faktiskt händer. Vi är vana vid att ha ett samhällsskydd som fungerar men det är inte riktigt i samklang med dagens utveckling, säger Thomas Palmqvist.

Tidiga varningssignaler - så tolkar du kroppens signaler

Bliwas sjuksköterskor lyfter fram fyra typiska saker som ofta är tidiga tecken på psykisk ohälsa.

  1. Sömnsvårigheter - om du har problem att sova under en längre tid kan det bero på stress och oro och innebär att du inte får den återhämtning du behöver.
  2. Orostankar - om du har svårt att få ihop livspusslet och går runt med ständig oro över att hinna med, då är det dags att ta ett steg tillbaka.
  3. Svårt att fokusera - om du känner dig splittrad mentalt och inte klarar av att fokusera på en sak i taget så kan det bero på att du har för mycket att göra.
  4. Oklara fysiska besvär - om du har smärtor, huvudvärk eller liknande besvär som är diffusa och inte går att sätta fingret på så kan det bero på att du inte får tillräcklig återhämtning.
infoikon

Kundservice

Frågor? Vi hjälper dig!

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill ha hjälp. Vi finns här för dig. 

08 – 696 22 80 (helgfria vardagar 8-17)
kund@bliwa.se