Gå till innehållet
Personer äter flyttpizza på golv

Mer ansvar på individen när staten backar

Det sociala skyddsnätet har varit väldigt starkt i Sverige. Men idag är ansvaret fördelat på flera aktörer. Inte minst arbetsgivare och fackförbund bidrar genom olika försäkringslösningar, men även det privata försäkringsskyddet blir allt viktigare. Många överskattar stödet från staten, vilket gör att de får mindre än de tror vid sjukdom eller arbetslöshet.

80 procent av inkomsten brukar vara ersättningsnivån som de flesta kan relatera till när det gäller de allmänna socialförsäkringarna, som inkluderar bland annat sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.  I verkligheten handlar det allt som oftast om en betydligt lägre ersättning eftersom de allmänna försäkringarna har olika maxbelopp, så kallade inkomsttak.

En kortare tid som arbetslös måste alla kunna klara av utan att behöva sälja sin bostad.
Maria Ahrengart, nationalekonom, TCO

Arbetsgivare och fack tar allt större ansvar

Den fackliga centralorganisationen TCO har tagit fram en ny rapport där de har undersökt vem som står för vad vid ersättning från trygghetssystemen och den visar att den ekonomiska tryggheten blivit allt mer beroende av kollektivavtalade tillägg och fackliga medlemsförsäkringar.

– Många vet inte hur det ser ut i dag. Målet med den här rapporten är att öka kännedomen om vad som gäller. Vi har redan fått reaktioner på rapporten från både forskare och allmänheten, säger Maria Ahrengart, nationalekonom på TCO, som skrivit rapporten.

En av anledningarna till att de allmänna försäkringarna har blivit sämre är att lönerna i Sverige har ökat samtidigt som ersättningstaket inte har höjts i samma takt.

Taket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är i vanliga fall cirka 25 000 kronor (under resten av 2020 har regeringen höjt taket i a-kassan till 33 000 kronor för att möta en högre arbetslöshet på grund av coronapandemin). Det innebär att om du tjänar 25 000 kronor eller mindre kan du få ut som mest 80 procent av lönen i ersättning vid arbetslöshet under de första 100 dagarna. Sedan sjunker ersättningen. 

 

Ersättningen i sjukförsäkringen något högre

Då den senaste publicerade medianlönen i Sverige är 30 900 kronor (2018) hamnar många långt under de omtalade 80 procenten. För den allmänna sjukförsäkringen är ersättningen något högre, du kan få ut 80 procent om du tjänar cirka 31 000 kronor eller mindre.

– En kortare tid som arbetslös måste alla kunna klara av utan att behöva sälja sin bostad. Som det ser ut i dag är det inte alla som klarar det med de allmänna försäkringarna. Mitt råd till dem som känner sig osäkra är att gå med i facket för att omfattas av inkomstförsäkringen som finns i medlemskapet, säger Maria Ahrengart.

Tillfälliga förändringar av a-kassan

Tabellen nedan visar siffror som utgår ifrån a-kassans ordinarie ersättningsnivå. Från den 13 april 2020 har riksdagen beslutat om en tillfällig höjning av takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen, från 910 kronor per dag till 1 200 kronor per dag.

Detta innebär att den arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet får en ersättning under de första 100 dagarna på cirka 26 400 kr per månad före skatt till skillnad från tidigare cirka 20 000 kronor före skatt.

Den nya reglerna gäller till den 3 januari 2021.

infoikon

I nästa steg ska hon titta vidare på hur det historiskt har ändrats från mer generösa allmänna försäkringar till dagens lägre nivåer. I första steget har fokus legat på att sprida kunskap om hur det faktiskt ser ut i dag.

– Framför allt vill vi hjälpa till med kunskapen så att ingen senare kan säga att de inte har vetat om det här. Sedan beror det på den politiska viljan, kanske är det ett mål att vi ska skära ner på det allmänna och i stället ha mer privata försäkringar, men i så fall ska det ske utifrån en faktabas, säger Maria Ahrengart.

Åtta av tio har dålig koll på sina försäkringar

Bliwa är ett av företagen som erbjuder gruppförsäkringar för medlemmar hos fackförbund och anställda vid olika företag. Peter Nylund, analyschef på Bliwa, delar bilden som rapporten beskriver.

– Man kan dra en parallell till pensionssystemet där vi sett en liknande förflyttning. Är det så att staten släpper en stor del av ansvaret tycker jag att de också har en skyldighet att informera om hur det påverkar individen.

Bliwa gjorde nyligen en undersökning tillsammans med Kantar Sifo som visade att en stor andel av svenskarna – 25 procent – anser att de själva har ett begränsat ansvar för sin ekonomiska situation vid arbetslöshet eller sjukdom. Dessa personer tycker att det största ansvaret ligger på staten.

För den enskilda medborgaren kan en felaktig förväntan orsaka en ekonomisk katastrof.
Peter Nylund, analyschef, Bliwa

Samma undersökning visar att många människor lever med stor osäkerhet om vilka trygghetslösningar de har och vilket skydd de kan förvänta sig från samhället. Majoriteten, 81 procent, uppger att de inte vet vilken ersättning deras trygghetslösningar ger och under hur lång tid de gäller.

– Det här är förstås allvarligt. För den enskilda medborgaren kan en felaktig förväntan orsaka en ekonomisk katastrof. Om det inte blir tydligare vad man kan förvänta sig av staten och vad man måste ta ansvar för själv kommer otillräckliga trygghetslösningar att växa till ett samhällsproblem, säger Peter Nylund.