Gå till innehållet
ung man oroad

Så försäkrar du dig mot lågkonjunktur

Flera experter menar att Sverige och världen är på väg in i en lågkonjunktur. För privatpersoner kan det innebära en mer osäker arbetsmarknad och högre räntor, men det går att delvis försäkra sig mot riskerna.

Den svenska ekonomin har efter flera starka år börjat visa tecken på avmattning och stora banker som Nordea, Swedbank och Danske bank varnar för att en recession kan vara på väg.

Även Konjunkturinstitutet har varnat för att högkonjunkturen är över och att en lågkonjunktur kan vara på väg. Några tecken är att flera stora företag har varslat anställda och att arbetslösheten ökade på bred front under 2019.

Samtidigt har Riksbanken höjt reporäntan, något som kan göra bolån dyrare. Risken finns att det kommer att bli ett rörigt år för de som sitter med dyra bolån och osäkra anställningar.

Stresstesta din ekonomi

För att ta reda på hur man själv skulle påverkas om något händer behöver man göra en genomgång av sin ekonomiska situation.

– Det är klokt att stresstesta sin ekonomi då och då. Vad händer om räntan höjs, om du blir sjuk eller av med jobbet? Hur mycket pengar kommer du att ha att röra dig med i olika scenarion? Det beror på din livssituation, familjesituation och egna besparingar, säger Peter Nylund, analyschef på Bliwa.

kvinna med mobil på uteservering

Så får du full koll

Vi hjälper dig att maxa kollen på ditt försäkringsskydd - läs mer här

Att få bättre koll på sin ekonomi är en viktig förutsättning för att känna sig trygg även i sämre tider. Men vilka försäkringar behöver man ha? 

– Om vi skulle få den här frågan från en konsument så är det inkomstförsäkring och bolåneskydd som vi skulle informera om, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, en stiftelse som ger privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom försäkring. 

Inkomstförsäkring ett bra skydd vid arbetslöshet

Bolåneskydd, eller låneskydd för bolån, är en försäkring som träder in och täcker en del av lånet vid arbetslöshet. En liknande lösning finns också vid sjukdom eller dödsfall. Ofta måste du teckna det här redan när du tar lånet. Likt andra försäkringar är det viktigt att läsa villkoren noga då de ofta innehåller en rad undantag och krav på dig som försäkringstagare som måste vara uppfyllda för att den ska gälla. 

– Du kan teckna ett låneskydd om ni till exempel är två som står på lånet och där båda jobbar. Då kan du teckna ett låneskydd som täcker upp för kostnaden om ena parten inte kan jobba, säger Håkan Carlsson. 

Ekonomisk trygghet är en viktig förutsättning för att klara omställningar i yrkeslivet.
Peter Nylund, analyschef, Bliwa

Ett alternativ för att trygga sin inkomst är en inkomstförsäkring. A-kassan är en del, men många har i dag en kompletterande försäkring för att täcka upp den inkomst som inte täcks av a-kassan. A-kassan har ett tak vilket innebär att bara de som högst tjänar 25 025 kronor i månaden kan få ut 80 procent av inkomsten. Den högsta ersättningen du kan få från a-kassan är 20 020 kronor innan skatt, vilket för många innebär en kraftig sänkning av inkomsten.

– Det är väldigt vanligt att man har fel uppfattning och förväntningar på sitt försäkringsskydd. Många som har en inkomstförsäkring kanske inte har full koll på villkoren. De flesta försäkringar har krav som du måste uppfylla för att ha rätt till ersättningen. Dessutom är det viktigt att försäkringsbolaget har rätt uppgifter om din anställning och lön, säger Håkan Carlsson.

Kompetensutveckling blir allt viktigare

När arbetslösheten stiger är det även klokt att fundera på framtiden och vad du kan göra för att bli ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden, genom exempelvis kurser och utbildningar.

– Under ett yrkesliv kommer de flesta att byta jobb många gånger, kanske också bransch och yrke. En viktig förutsättning för att klara sådana omställningar är dels kontinuerlig kompetensutveckling, dels ekonomisk trygghet i omställningsperioder. Därför är det så viktigt för de allra flesta att komplettera a-kassan med en inkomstförsäkring, säger Peter Nylund.

Därför inkomstförsäkring

Extra trygghet i oroliga tider

Många tror att man får 80 procent av lönen i a-kassa. Men taket i a-kassan gör att de flesta får betydligt mindre än så.