Gå till innehållet
ung man oroad

Så försäkrar du dig mot lågkonjunktur

Redan innan corona-pandemin fick världen att stanna upp menade flera experter att vi var på väg in i en lågkonjunktur. Framtiden är fortfarande oviss, men förmodligen innebär virusutbrottet en mer osäker arbetsmarknad och lägre tillväxt i ekonomin. Men det går att delvis försäkra sig mot riskerna.

Coronaviruset fortsätter att skapa oro och osäkerhet i världen och väntas göra så under ganska lång tid framöver. Den svenska ekonomin hade efter flera starka år redan innan utbrottet börjat visa tecken på avmattning och stora banker som Nordea, Swedbank och Danske bank varnade för att en recession kunde vara på väg.

Även Konjunkturinstitutet utfärdade varningar om att högkonjunkturen var över och att en lågkonjunktur kunde vara på väg. Arbetslösheten ökade på bred front redan under 2019, men corona-pandemin har snabbat på utvecklingen och lett till stora varsel på kort tid, inte bara i Sverige utan i hela världen.

Risken finns att det kommer att bli ett rörigt år för de som sitter med dyra bolån och osäkra anställningar.

Stresstesta din ekonomi

För att ta reda på hur man själv skulle påverkas om något händer behöver man göra en genomgång av sin ekonomiska situation.

– Det är klokt att stresstesta sin ekonomi då och då. Vad händer om räntan höjs, om du blir sjuk eller av med jobbet? Hur mycket pengar kommer du att ha att röra dig med i olika scenarion? Det beror på din livssituation, familjesituation och egna besparingar, säger Peter Nylund, analyschef på Bliwa.

kvinna med mobil på uteservering

Så får du full koll

Vi hjälper dig att maxa kollen på ditt försäkringsskydd - läs mer här

Att få bättre koll på sin ekonomi är en viktig förutsättning för att känna sig trygg även i sämre tider. Men vilka försäkringar behöver man ha? 

– Om vi skulle få den här frågan från en konsument så är det inkomstförsäkring och bolåneskydd som vi skulle informera om, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, en stiftelse som ger privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom försäkring. 

Inkomstförsäkring ett bra skydd vid arbetslöshet

Bolåneskydd, eller låneskydd för bolån, är en försäkring som träder in och täcker en del av lånet vid arbetslöshet. En liknande lösning finns också vid sjukdom eller dödsfall. Ofta måste du teckna det här redan när du tar lånet. Likt andra försäkringar är det viktigt att läsa villkoren noga då de ofta innehåller en rad undantag och krav på dig som försäkringstagare som måste vara uppfyllda för att den ska gälla. 

– Du kan teckna ett låneskydd om ni till exempel är två som står på lånet och där båda jobbar. Då kan du teckna ett låneskydd som täcker upp för kostnaden om ena parten inte kan jobba, säger Håkan Carlsson. 

Ekonomisk trygghet är en viktig förutsättning för att klara omställningar i yrkeslivet.
Peter Nylund, analyschef, Bliwa

Ett alternativ för att trygga sin inkomst är en inkomstförsäkring. A-kassan är en del, men många har i dag en kompletterande försäkring för att täcka upp den inkomst som inte täcks av a-kassan. A-kassan har ett tak vilket innebär att bara de som högst tjänar 25 025 kronor i månaden kan få ut 80 procent av inkomsten. Den högsta ersättningen du kan få från a-kassan är 20 020 kronor innan skatt, vilket för många innebär en kraftig sänkning av inkomsten.

– Det är väldigt vanligt att man har fel uppfattning och förväntningar på sitt försäkringsskydd. Många som har en inkomstförsäkring kanske inte har full koll på villkoren. De flesta försäkringar har krav som du måste uppfylla för att ha rätt till ersättningen, säger Håkan Carlsson.

Kompetensutveckling blir allt viktigare

När arbetslösheten stiger är det även klokt att fundera på framtiden och vad du kan göra för att bli ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden, genom exempelvis kurser och utbildningar.

– Under ett yrkesliv kommer de flesta att byta jobb många gånger, kanske också bransch och yrke. En viktig förutsättning för att klara sådana omställningar är dels kontinuerlig kompetensutveckling, dels ekonomisk trygghet i omställningsperioder. Därför är det så viktigt för de allra flesta att komplettera a-kassan med en inkomstförsäkring, säger Peter Nylund.

Tillfällig höjning av taket i a-kassan

Som en åtgärd till följd av att coronapandemin väntas leda till ökad arbetslöshet har regeringen meddelat att man vill göra en tillfällig höjning av taket i a-kassan. Ersättningen ökar under de första hundra dagarna som arbetslös, från max 910 kronor per dag till max 1 200 kronor per dag. Detta innebär att du kan få upp till 80 procent av din lön för en månadsinkomst upp till 33 000 kronor.

Ändringen väntas träda i kraft 13 april 2020 och gälla fram till den 3 januari 2021.

infoikon

Därför inkomstförsäkring

Extra trygghet i oroliga tider

Många tror att man får 80 procent av lönen i a-kassa. Men taket i a-kassan gör att de flesta får betydligt mindre än så.