Gå till innehållet
frustrerad man

De är förlorarna på arbetsmarknaden efter pandemin

De som har haft det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kommer att få det ännu tuffare efter coronapandemin. Samtidigt finns det vissa branscher och yrken som går en ljus framtid till mötes, och som kan vara värda att satsa på för den som vill trygga ett jobb.

Det blir viktigare med kompetensutveckling under karriärens gång, så att du hänger med i den utveckling som sker i samhället.
Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen

Det har knappast undgått någon att flera branscher, däribland hotell och restaurang, har drabbats hårt av coronapandemin. Men även specifika grupper på arbetsmarknaden har påverkats negativt av utvecklingen i pandemins spår, något som berör många tjänstemän.

– Redan före pandemin pågick en strukturomvandling på arbetsmarknaden, som innebär att digitalisering och automatisering blir en viktigare del av arbetet, vilket ställer nya krav på arbetskraftens kompetenser. Den omvandlingen har påskyndats av pandemin och det blir ännu tydligare att utbildning är nyckeln till att få en anställning, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

 

Högre krav för anställning

De som kommer att få det svårast att få jobb framöver är personer som saknar högre utbildning, berättar Sandra Offesson.

– Men det blir också viktigare med kompetensutveckling under karriärens gång, så att du hänger med i den utveckling som sker i samhället och inom ditt område, säger hon, och fortsätter:

– Överlag ser vi att det finns ett stort behov av arbetskraft framöver, men det ställs också högre krav på arbetskraften. De som var arbetslösa redan före pandemin har troligtvis inte den kompetens eller erfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar, och för dem blir det troligtvis ännu tuffare efter corona.

Jobben finns alltså, för den som når upp till kraven, och genom att satsa på vidareutbildning kan du uppdatera din kompetens. För andra kan det bli aktuellt att byta bransch till en där det finns goda möjligheter att få en anställning. För den som går i sådana tankar visar listorna nedanför  de yrken med bäst jobbchanser fram till 2025, enligt Arbetsförmedlingens prognos.

kvinna med mobilen ute och går

Trygg genom arbetslivet

Se till att ha ett bra skydd om du blir arbetslös eller sjuk. Läs mer här.

Offentlig sektor ökar

Den ökade efterfrågan på arbetskraft drivs bland annat av befolkningsutvecklingen. Vi blir allt fler och allt äldre, men det betyder inte bara att det behövs mer vård- och omsorgspersonal.

– För att utöka dessa verksamheter krävs naturligtvis även personal på tjänstemannasidan. Generellt ser vi att antalet jobb inom offentlig sektor blir fler framöver och det påverkar även andra branscher, till exempel skapas jobb inom logistik och ingenjörsyrken när det behöver byggas fler offentliga fastigheter, säger Sandra Offesson.

När arbetsmarknaden är osäker väljer många att säkra sin inkomst med en inkomstförsäkring som fungerar som ett komplement till a-kassan och ger en högre ersättning vid arbetslöshet. Något som kan ge en trygghet tills vi vet vad effekterna av coronan blir i det långa loppet.

Lista - jobben med bäst jobbchanser

Jobb att satsa på - kortare utbildning:

 • Anläggningsmaskinförare
 • Elektrikeryrken
 • Lastbilsförare
 • Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete
 • Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
 • Svetsare
 • Träarbetare och snickare
 • Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
 • Undersköterskor
 • VVS-montörer


Jobb att satsa på - högskoleutbildning:

 • Barnmorskor
 • Civilingenjörsyrken
 • Förskollärare
 • Grundutbildade sjuksköterskor
 • Läkare
 • Läraryrken
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Specialistsjuksköterskor
 • Speciallärare och specialpedagoger
 • Systemanalytiker och it-arkitekter


Källa: Arbetsförmedlingen. Yrkeslistorna är en prognos fram till 2025.

Infoikon

Mina sidor

Få full koll på dina försäkringar

På Mina sidor kan du se vilka försäkringar du har idag, ändra dina försäkringar, teckna nya försäkringar eller anmäla nya och följa upp dina pågående ärenden.