Gå till innehållet
man med mask på buss

Försäkringarna som gjorde störst skillnad under pandemin

Ekonomisk kris, livshotande sjukdom och långvariga symptom – covid-19 har inneburit en ny verklighet för alla. Vi har sammanställt de försäkringar som gjort störst skillnad för de som drabbatunder pandemin.

I april 2020, när världen precis började inse hur stora effekter pandemin skulle kunna få, lyckades tennisturneringen Wimbledons försäkring få stora rubriker. Till skillnad från i stort sett alla andra stora tävlingar var de försäkrade mot just pandemier och kunde därför få ut ersättning för den inställda tävlingen. Någon liknande försäkring finns inte för privatpersoner, men under pandemin är det främst tre försäkringar som har gjort skillnad för de som drabbats. 

1. Inkomstförsäkringen 

En inkomstförsäkring är ett sätt att trygga din inkomst ifall du skulle bli av med jobbet. Den fungerar som ett komplement till a-kassan och har ett högre tak, vilket innebär att du kan få ut mer pengar om du tjänar mer än a-kassans tak. Inkomstförsäkringen är också den av Bliwas försäkringar som använts i störst utsträckning med koppling till coronapademin. 

– Vi såg en tydlig uppgång ganska tidigt. Det var tydligt att många sades upp i början av pandemin, men det blev inte så många som vi trodde, säger Annica Lundström, skadechef på Bliwa. 

En av anledningarna till att Bliwa inte märkt av en radikal ökning är att de som sades upp i början ofta jobbade inom restaurang, turism eller handel. Bliwas försäkringstagare är i första hand tjänstemän och de har inte varit lika utsatta. En annan anledning är de stödpaket som lanserades och gjorde det möjligt att korttidspermittera personal. 

– I början beskrevs det som att det skulle bli en jättedipp i ekonomin och massarbetslöshet. De scenarierna har inte infriats och prognoserna har justerats ganska mycket, säger Annica Lundström.  

För de som blev av med jobbet har inkomstförsäkringen gjort stor skillnad ekonomiskt. Även om regeringen beslutade att höja a-kassans inkomsttak tillfälligt under pandemin, den ersätter nu 80 procent av lönen upp till 33 000 kronor, tjänar många mer.

En inkomstförsäkring ger ersättning även för högre löner. Du kan få  upp till cirka 80 procent av lönen upp till försäkringens tak. Med tilläggsförsäkringar kan du också höja taket eller förlänga tiden du får ersättning. 

Behöver du en inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen är till för dig som vill trygga din inkomst. Kanske har du lån på din bostad eller andra fasta kostnader som blir svåra att klara om du skulle bli av med jobbet. Med inkomstförsäkringen har du möjlighet att behålla din levnadsstandard även om du skulle vara arbetslös en period. 

Check

2. Sjukförsäkringen 

Sjukförsäkringen kompletterar skyddet från Försäkringskassan och gör att du får en högre ersättning om du blir långtidssjuk. När covid-19 verkade vara som en elak influensa där de flesta blev bra efter två veckor gjorde inte den här försäkringen någon skillnad, men i dag pratas det alltmer om långtidscovid med symptom som sitter i väldigt länge. Bliwa ser att antalet fall har ökat och troligen kommer att bli ännu fler inom närmaste framtiden. 

– Vissa personer får så allvarliga symptom att de inte kan arbeta efter en tre månader lång sjukskrivning och då aktiveras sjukförsäkringen. Vi har fått in några fall och tror att det kommer att öka. Det är en sjukdom som det skrivs mycket om i tidningen, säger Annica Lundström. 

Behöver du en sjukförsäkring?

Vem som helst kan bli sjuk och om du har oturen att bli sjukskriven under en längre tid ger sjukförsäkringen dig en ekonomisk trygghet. Om du blir sjuk kan det vara skönt att slippa oroa dig för räkningarna under tiden du är sjukskriven. 

Check

3. Livförsäkring 

Alla överlever inte covid-19. Viruset slår väldigt olika och för många blir slutet det värsta tänkbara. Ingen försäkring kan ersätta en förlorad familjemedlem, men livförsäkringen gör det möjligt att sörja utan att behöva tänka på hur ekonomin påverkas. Försäkringen ger en ekonomisk trygghet till dina nära och kära om du skulle gå bort. Om ni till exempel äger en bostad tillsammans får din partner bättre ekonomiska förutsättningar att bo kvar. 

– Med en livförsäkring kan du också välja förmånstagare. Om du till exempel inte vill att allt går till din respektive utan att en del går direkt till barnen, säger Annica Lundström. 

Under coronapandemin har Bliwa betalat ut livförsäkringar med direkt koppling till covid-19. Summan som betalas ut beror lite på vilken försäkring den avlidna har tecknat, men det handlar alltid om större belopp. 

– Det är belopp som faktiskt gör skillnad. Det kan till exempel handla om att förmånstagaren inte behöver sälja huset utan kan bo kvar där med barnen. Det betyder otroligt mycket när man är i sorg att inte behöva gå från hus och hem, säger Annica Lundström. 

Behöver du en livförsäkring?

Bor du tillsammans med en partner kan en livförsäkring skapa ekonomisk trygghet ifall du skulle gå bort. Du väljer själv vem som är förmånstagare till din livförsäkring. Om du till exempel har barn från ett tidigare förhållande ärver de dig, vilket kan skapa ekonomiska problem för din nuvarande partner. En livförsäkring gör det lättare att klara gemensamma kostnader. 

Check

Faktaruta: Vad är långtidscovid? 

Långtidscovid eller postcovid, som Socialstyrelsen kallar det, handlar om att personer får långtidssymptom efter en covid-19-infektion. 

Vanliga långtidssymptom är: 

 • extrem trötthet, både fysisk och mental
 • andfåddhet, svårigheter att andas
 • feber eller feberkänsla 
 • förlust av lukt och smak, eller att lukter och smaker upplevs annorlunda
 • bröstsmärta
 • värk i muskler och leder
 • huvudvärk
 • hjärtklappning eller hög vilopuls
 • besvär från mage och tarm
 • domningar och andra neurologiska symtom
 • sömnstörningar
 • svårigheter med minne och koncentration.

 

Källa: Doktor.se