Gå till innehållet
porträtt glad man

Guide: så funkar omställningsstödet

Omställningsorganisationen TRR stöttar tjänstemän som blivit uppsagda från sina jobb genom omställningsstödet. De bidrar med rådgivning för att uppsagda tjänstemän ska komma vidare till nytt jobb, starta företag eller längre studier, där möjlighet till ekonomiskt stöd finns. Vi reder ut vilka som kan ta del av stödet.

TRR, eller Trygghetsrådet som stiftelsen tidigare kallades, startades av Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK, som organiserar Sacoförbunden samt några TCO-förbund. 1974 såg det mörkt ut på arbetsmarknaden för många tjänstemän och därför gick arbetsmarknadens parter ihop för att ta fram ett stöd för de som behövde hjälp att hitta ett nytt jobb. Satsningen var lyckad och TRR blev kvar. 

– Genom att vi drivs av våra parter så är vi en neutral part. Vi jobbar med att stötta både arbetsgivarsidan och den fackliga sidan, säger Erica Sundberg, operativ chef på TRR. 

Extremt många tjänstemän sökte vårt stöd vid ingången av pandemin med en peak i mars–april förra året.
Erica Sundberg, operativ chef, TRR

Tre delar 

I dag är omställningsstödet indelat i tre olika delar: rådgivning, avgångsersättning och studieersättning. Rådgivning handlar om att få stöd individuellt eller i grupp för att hitta ett nytt jobb, starta företag eller påbörja längre studier 

– Vi jobbar i en längre process och stöttar före, under och efter en uppsägning. Ofta är det personer som inte behövt söka jobb på många år och som kan behöva få hjälp med jobbsökarhantverket. Vi gör en kartläggning av var individen står i dag och vilka vägval de vill göra, säger Erica Sundberg. 

Avgångsersättningen, AGE, är ett ekonomiskt stöd för de över 40 år och fungerar som ett komplement till a-kassan. Du kan få upp till 70 procent av din tidigare lön, upp till 95 480 kronor, under 130 dagar, sedan sänks din ersättning. Du kan även få ut ytterligare ersättning från en inkomstförsäkring, som oftast ingår i medlemskapet om du går med i ett fackförbund. 

– Ett krav för att få det här stödet är du jobbat på företaget i fem år. Det är en jättebra trygghet som kan komplettera din a-kassa, säger Erica Sundberg. 

 

Nya studiemöjligheter 

Den tredje delen handlar om studieersättning. Tillsammans med studiestöd från CSN kan ersättningen ge ekonomisk utfyllnad upp till 70 procent av tidigare lön under termin ett och två. Därefter upp till 50 procent under termin tre och fyra. Maximalt belopp för studieersättning under en termin motsvarar CSN:s fribelopp. 

– Här har vi flera alternativ för att öppna dörrar till nya möjligheter. Vi har alltid haft en kortare form av utbildningar i form av certifiering, men sedan 2019 har vi möjlighet att erbjuda studiersättning upp till fyra terminer, säger Erica Sundberg. 

Alla har inte rätt till stöd från TRR. De företag som är medlemmar är de som är kollektivavtalsanslutna, vilket innebär att cirka 950 000 tjänstemän omfattas. Villkoren finns sammanfattade i vår faktaruta. 

–  Både arbetsgivare och den uppsagda medarbetaren behöver ansöka till TRR via vår hemsida och när ansökan hanterats kontaktas den uppsagde av TRR, säger Erica Sundberg. 

ung man med mobiltelefon

Trygghet i oroliga tider

Med en inkomstförsäkring får du mer pengar om du förlorar jobbet

Fler sökte stöd 

Pandemin innebar ett kraftigt ökat tryck på TRR. Många tjänstemän har förlorat jobbet men många har också snabbt gått vidare till ett annat jobb, startat företag eller börjat studera   

– Extremt många tjänstemän sökte vårt stöd vid ingången av pandemin med en peak i mars–april förra året. Vi nära fördubblade antalet uppsagda till runt 16 000 aktiva i mitten av september 2020 jämfört med 2019. En väldigt stor andel, jämfört med tidigare år, började studera under den här perioden, säger Erica Sundberg. 

Villkor för omställningsstöd - detta gäller

Villkor för rådgivning 

 • Ha arbetat i minst tolv månader på ett och samma företag, under en sammanhängande tid, inklusive uppsägningstiden (observera att företaget du blivit uppsagd ifrån måste vara anslutet till TRR).
 • Ha arbetat minst 16 timmar per vecka.
 • Vara tillsvidareanställd vid uppsägningstillfället.
 • Blivit uppsagd på minst 20 procent.

 

Villkor för avgångsersättning (AGE) 

 

 • Är över 40 år.
 • Har arbetat i mer än fem år under en sammanhängande tid på ett företag som är anslutet till TRR och vars anställning avslutats på grund av arbetsbrist eller personliga skäl sjukdom. 
 • Har en månadslön på minst 35 800 kronor.
 • Uppfyller fullständiga villkor för AGE.
 • Har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom minst 20 procent. För sjukdom gäller att du ska ha fått uppsägningsbeskedet efter den 1 januari 2019 och accepterat din uppsägning.

Det finns undantag för vissa roller. Läs mer på TRR.se.

 

Villkor för studieersättning 

 • Är över 40 år.
 • Har arbetat i mer än fem år under en sammanhängande tid på ett företag som är anslutet till TRR och vars anställning avslutats på grund av arbetsbrist eller personliga skäl sjukdom. 
 • Utbildningen är CSN-berättigad.
 • Utbildningen är en arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning som TRR bedömer likvärdig.
infoikon

Om oss

Vi försäkrar människor

På Bliwa arbetar vi bara med personförsäkringar. Vi jobbar alltså inte med saker, utan med människor. Det här präglar oss som företag.