Gå till innehållet
tjej som badar i sjö

Luckorna i reseförsäkringen vid semester i Sverige

Även i år kommer pandemin att påverka våra semestrar och många blir kvar i Sverige. Vid resor utomlands ingår nästan alltid en reseförsäkring. Så är inte alltid fallet när vi turistar inom landet.

När du reser utomlands har du en reseförsäkring genom din hemförsäkring och om du betalat med ett betalkort kan du ha ytterligare försäkring. Har du inte en hemförsäkring kan du teckna en separat reseförsäkring. Förutom att ersätta försenat bagage och om du blir utsatt för en stöld täcker reseförsäkringen också om du skulle bli skadad. Framför allt en eventuell hemtransport kan bli kostsam och är ett exempel på vad som täcks av reseförsäkringen.

"De begränsningar som finns i reseförsäkringen finns inte alls i olycksfallsförsäkringen."
Annica Lundström, skadechef, Bliwa

– En reseförsäkring är ett väldigt bra skydd precis när en händelse inträffar och den största fördelen är att du kan bli hemtransporterad. Nu när vi inte reser utomlands i samma utsträckning som tidigare så är den delen inte lika frekvent använd, säger Annica Lundström, skadechef på Bliwa.

Reseförsäkringen gäller även när du turistar inom Sverige, men här är ofta inte de stora kostnaderna i samband med själva olyckan. En olycksfallsförsäkring ger mer långtgående ersättning ifall du skulle behöva vård under en längre tid eller får bestående men efter olyckan.

– Enkelt kan man säga att en olycksfallsförsäkring ger ersättning under hela perioden fram tills det att du blir återställd eller tills det är konstaterat att du inte blir helt återställd, då du också kan få ersättning från din försäkring, säger Annica Lundström.

En olycksfallsförsäkring är också aktiv oavsett var och när något händer. En reseförsäkring gäller oftast inte vid kortare utflykter utan det ska vara en tydlig resa och ofta minst en övernattning för att den ska gälla. Om du vill vara trygg med att du är försäkrad under sommarens utflykter kan det vara bra att se över vilket skydd du har och framför allt om du har en olycksfallsförsäkring.

– De begränsningar som finns i reseförsäkringen finns inte alls i olycksfallsförsäkringen, säger Annica Lundström.

Vad ingår ofta i hemförsäkringens reseskydd?

Ersätter sjukdom, olycksfall eller dödsfall
Till exempel vårdkostnader eller hemtransport.

Katastrofskydd
Om du till exempel måste evakueras vid ett krig eller en miljökatastrof.

Överfallsskydd
Kan ge ersättning om du råkar ut för en misshandel och behöver rättsskydd.

Sjukdom hos nära anhörig
Försäkringen ersätter hemresa ifall en nära anhörig skulle bli sjuk eller skadad.

Person-, bagage- och flygförsening
Ersättning om din resa eller ditt bagage kommer fram för sent till resmålet.

Förstörda semesterdagar
Om du får en semesterdag förstörd på grund av sjukdom eller olycksfall.

Ersättningsresa
Möjlighet att få en ersättningsresa om mer än halva resan förstörts av olycka eller sjukdom.


Källa: Svensk försäkring

infoikon

En försäkring som är bra för alla

Därför ska du ha en olycksfallsförsäkring

 

  1. gäller dygnet runt, i vått och torrt
  2. extra ekonomisk trygghet för dig och din familj 
  3. ersättning för dina utgifter (exempelvis läkarkostnader, taxikvitton, hjälpmedel)
  4. ingen självrisk
  5. ingen uppsägningstid