Det här är Bliwa.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag och vårt sätt att arbeta genomsyras av öppenhet, samverkan och långsiktiga relationer. Vi skapar en långsiktigt hållbar och lönsam affärsverksamhet genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete med utgångspunkt i våra kunders behov. För att kunna ta vara på affärsmöjligheterna i en allt mer digitaliserad värld måste vi förstå vad som skapar värde och engagemang för våra kunder, både idag och i morgon.

En förutsättning för att vi ska lyckas är våra medarbetare, både gamla och nya. Det senaste året har hälften av de som rekryteras till Bliwas kommit från andra branscher. De tillför spetskompetens, nytänkande och kreativa lösningar som hjälper oss att bli ännu bättre på det vi gör – att se till så att människor är rätt försäkrade och har den trygghet de behöver.

I den här filmen får du möta några av Bliwas medarbetare och höra dem berätta om Bliwa.