Vilken trygghet har du?

Försäkringar innebär olika val. Vi vill göra de valen begripliga.

Till försäkringsguiden
 • Unionen väljer Bliwa

  Unionen väljer Bliwa

  Från 1 januari 2018 blir Bliwa ny försäkringsgivare för Unionens 640 000 medlemmar. Avtalet är det största som tecknats på den svenska marknaden för gruppförsäkring, med en premietillväxt för Bliwa på cirka 300 miljoner kronor.

  Läs mer

 • Bliwas årsredovisning 2016

  Bliwas årsredovisning 2016

  Som en del av Bliwas hållbarhetsarbete produceras inte längre en tryckt årsredovisning. Valet ligger i linje med det digitala utvecklingsarbetet, där allt större fokus läggs på webben och övriga digitala kanaler som källa för information. Bliwas snabba förändringstakt och ett ökat behov av ständiga uppdateringar är också en anledning. Beskrivningen av Bliwas arbete under det gångna året publiceras direkt på webben. Ambitionen är att innehållet ska uppdateras löpande för att kunder och ägare samt andra intressenter i varje stund ska ha tillgång till aktuell information om vad som händer på Bliwa.

  Läs om Bliwa 2016

 • Bliwa lanserar rehabiliteringsförsäkring

  Bliwa lanserar rehabiliteringsförsäkring

  När en anställd blir sjukskriven har såväl arbetsgivaren som den anställde allt att vinna på att så snabbt som möjligt komma igång med rehabilitering. Som ett stöd i det arbetet erbjuder Bliwa nu en rehabiliteringsförsäkring för arbetsgivare.

  Läs mer