Vilken trygghet har du?

Försäkringar innebär olika val. Vi vill göra de valen begripliga.

Till försäkringsguiden
 • Hur mår medarbetarna?

  Hur mår medarbetarna?

  Åke Nygren, senior professor på Karolinska institutet uppmanar arbetsgivare och arbetstagare att vara uppmärksamma på ohälsosam stress på sin arbetsplats. Enkla verktyg för att skatta sin stress och identifiera skadliga påfrestningar kan följas av åtgärder som samtalsgrupper på arbetsplatsen. På så sätt kan man undvika långtidssjukskrivningar.

  Läs mer

 • Bliwas sjukvårdsplanering i egen regi

  Bliwas sjukvårdsplanering i egen regi

  Från den 1 januari 2015 kommer Bliwa att själva ta hand om sjukvårdsplanering och rådgivning, en uppgift som tidigare sköttes av en extern aktör. Att Bliwa nu har en egen sjukvårdsplanering innebär större kontroll över hela vårdprocessen och att kvaliteten höjs ytterligare.

   

  Läs mer

 • Försäkringsspråk svårt att förstå

  Försäkringsspråk svårt att förstå

  Bliwas Sifo-undersökning visar att nästan hälften av svenskarna tycker att det är svårt att förstå språket som försäkringsbolagen använder i sin information. Det gäller inte minst de mest använda försäkringsorden. 4 av 10 vuxna svenskar anser sig inte veta vad premie betyder. Bara en tredjedel tror sig ha koll på vad prisbasbelopp är. En fördjupande undersökning visar dessutom att de faktiska kunskaperna i själva verket är ännu lägre.

  Läs mer