Hjälp oss att bli mer begripliga!

Just nu genomför Sifo på uppdrag av Bliwa en undersökning om hur du som försäkrad uppfattar informationsmaterial från försäkringsbolag. Undersökningen består av 8-10 frågor och du behöver inte kunna något om försäkringar för att svara på frågorna.

Till undersökningen
 • Hur mår medarbetarna?

  Hur mår medarbetarna?

  Åke Nygren, senior professor på Karolinska institutet uppmanar arbetsgivare och arbetstagare att vara uppmärksamma på ohälsosam stress på sin arbetsplats. Enkla verktyg för att skatta sin stress och identifiera skadliga påfrestningar kan följas av åtgärder som samtalsgrupper på arbetsplatsen. På så sätt kan man undvika långtidssjukskrivningar.

  Läs mer

 • Bliwas sjukvårdsplanering i egen regi

  Bliwas sjukvårdsplanering i egen regi

  Från den 1 januari 2015 kommer Bliwa att själva ta hand om sjukvårdsplanering och rådgivning, en uppgift som tidigare sköttes av en extern aktör. Att Bliwa nu har en egen sjukvårdsplanering innebär större kontroll över hela vårdprocessen och att kvaliteten höjs ytterligare.

   

  Läs mer

 • Bliwa vill göra försäkring mer begripligt

  Bliwa vill göra försäkring mer begripligt

  För att vara trygg så måste man förstå. Symbolspråk, försäkringsguide och ett nytt sätt att anmäla skada är de första stegen i Bliwas satsning på begripliga försäkringar.

  Läs mer