Vilken trygghet har du?

Försäkringar innebär olika val. Vi vill göra de valen begripliga.

Till försäkringsguiden
 • Kan grupptryck få oss att träna mer?

  Kan grupptryck få oss att träna mer?

  Bliwastipendiet 2013 går till Danilo Garcia, forskare vid Sahlgrenska Akademin för hans projekt om hur schemalagd gruppträning på arbetstid påverkar arbetsklimat, prestation, hälsa, välbefinnande och attityder till friskvård. Läs mer

 • Bliwas valcentral upphör

  Bliwas valcentral upphör

  Bliwa Livförsäkring har fattat ett beslut om att avveckla verksamheten som premiecentral/valcentral eftersom området inte tillhör kärnverksamheten. Valcentralen Bliwa Försäkringstjänst upphör därför från 1 januari 2014. Administrationen av pensionsval har flyttats över till andra aktörer. Observera att det inte berör dig som är försäkrad i Bliwa. Läs mer

 • Bliwa vill göra försäkring mer begripligt

  Bliwa vill göra försäkring mer begripligt

  För att vara trygg så måste man förstå. Symbolspråk, försäkringsguide och ett nytt sätt att anmäla skada är de första stegen i Bliwas satsning på begripliga försäkringar.

  Läs mer