Gå till innehållet

Vår organisation, ledningsgrupp och styrelse

Bliwa är en koncern som består av två bolag: moderbolaget Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt och dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring. 

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Bliwa Livförsäkring är ett ömsesidigt försäkringsbolag som är specialiserade på personförsäkring. Vi erbjuder gruppförsäkringar, försäkringar inom tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring.

VD: Tua Holgersson
Organisationsnummer: 502006-6329 

Ledningsgruppen i Bliwa Livförsäkring

Ledningsgruppen består av:

 • Tua Holgersson, vd
 • Johan Gunnarson, vice vd och och chef Försäljning
 • Susanne Castwall, chef HR & Internservice
 • Susanna Malmsten, chef Utveckling & Erbjudande
 • Åsa Petersson Bergsten, chef Juridik & Governance
 • Jessica Ingeson, chef Finans och ansvarig för hållbarhet
 • Lotta Gren, chef Kund & Kommunikation
 • Markus Sjöström, chef Aktuarie

Affärsdrivande och affärsstödjande avdelningar

Vår organisation är uppdelade i tre affärsdrivande avdelningar tillsammans med fyra affärsstödjande avdelningar. Till det kommer ett antal centrala funktioner.

Aktuarie-, Compliance-, Internrevisions- Informationssäkerhets- och Riskhanteringsfunktionerna är fristående centrala funktioner. Alla rapporterar till styrelse och VD, förutom Internrevisionsfunktionen som endast rapporterar till styrelsen.

Styrelsen i Bliwa Livförsäkring

Styrelsen i Bliwa Livförsäkring består av:

 • Bengt-Åke Fagerman, ordförande
 • Maritha Lindberg, ledamot
 • Niklas Hjert, ledamot
 • Jan Ahlström, ledamot
 • Elisabeth Wisén, ledamot
 • Åsa Hjälte, ledamot
 • Erik Callert, ledamot
 • Linda Noorizadeh Kihlstrand, ledamot och arbetstagarrepresentant
 • Fanny Hellsing, ledamot och arbetstagarrepresentant


Bliwa Skadeförsäkring AB

Bliwa Skadeförsäkring AB, organisationsnummer 516401-6585 är ett helägt dotterbolag till Bliwa Livförsäkring. Bolaget erbjuder inkomstförsäkring för organisationer på den svenska arbetsmarknaden och deras medlemmar. 

VD: Johan Gunnarson
Organisationsnummer: 516401-6585

Styrelsen i Bliwa Skadeförsäkring består av:

 • Tua Holgersson, ordförande
 • Åsa Petersson Bergsten, ledamot
 • Jessica Ingeson, ledamot

Kontakta oss


BESÖKSADRESS:

Fleminggatan 18

112 26 Stockholm

 

Postadress:

Box 13076

103 02 Stockholm

 

LEVERANSADRESS (lastkaj):

Scheelegatan 23

​​​​​​​112 28 Stockholm

 

Kundservice