Gå till innehållet

Styrelse och ledningsgrupp

Bliwakoncernen består av två stycken bolag: moderbolaget Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt och dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring. På den här sidan hittar du mer information om vilka som sitter i ledningsgrupp respektive styrelse i de båda bolagen.

Bliwa livförsäkring, ömsesidigt

Bliwa Livförsäkring är ett ömsesidigt försäkringsbolag som är specialiserade på personförsäkring. Vi erbjuder gruppförsäkringar, försäkringar inom tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring.

VD: Tua Holgersson
Organisationsnummer: 502006-6329 

 

Ledningsgruppen i Bliwa Livförsäkring

""

Ledningsgruppen består av:

 • Tua Holgersson, vd
 • Johan Gunnarson, vice vd och och chef Försäljning
 • Susanne Castwall, chef HR & Internservice
 • Susanna Malmsten, chef Utveckling & Erbjudande
 • Åsa Petersson Bergsten, chef Juridik & Governance
 • Jessica Ingeson, chef Finans och ansvarig för hållbarhet
 • Lotta Gren, chef Kund & Kommunikation
 • Markus Sjöström, chef Aktuarie


Styrelsen i Bliwa Livförsäkring

""

Styrelsen i Bliwa Livförsäkring består av:

 • Bengt-Åke Fagerman, ordförande
 • Maritha Lindberg, ledamot
 • Niklas Hjert, ledamot
 • Jan Ahlström, ledamot
 • Fredrik Rosencrantz, ledamot
 • Elisabeth Wisén, ledamot
 • Vidar Mohammar, ledamot
 • Linda Noorizadeh Kihlstrand, ledamot och arbetstagarrepresentant
 • Fanny Hellsing, ledamot och arbetstagarrepresentant

Bliwa Skadeförsäkring AB

Bliwa Skadeförsäkring AB, organisationsnummer 516401-6585 är ett helägt dotterbolag till Bliwa Livförsäkring. Bolaget erbjuder inkomstförsäkring för organisationer på den svenska arbetsmarknaden och deras medlemmar. 

VD: Johan Gunnarson
Organisationsnummer: 516401-6585

Styrelsen i Bliwa Skadeförsäkring består av:

 

 • Tua Holgersson, ordförande
 • Åsa Petersson Bergsten, ledamot
 • Jessica Ingeson, ledamot