Gå till innehållet

Våra ägare är viktigast för oss

Bliwa är kundägt, du och cirka 800 000 andra människor som har försäkringar hos oss äger bolaget. Vi arbetar bara med personförsäkringar, inga saker eller djur. De här två anledningarna gör oss till ett annorlunda försäkringsbolag som alltid kan sätta dina och dina anhörigas behov i fokus.

Bliwa Livförsäkring grundades 2003 och är ett kundägt specialistbolag som erbjuder personförsäkring. I samarbete med företag och organisationer försäkrar vi cirka 800 000 personer.  Ett vanligt sätt att anslutas till Bliwa är via ditt fackförbund eller arbetsgivare.

Vår verksamhet bygger på en solidarisk modell. Alla i den grupp som ansluts delar på den ekonomiska risken. Och människor som annars inte skulle kunna förbättra sin ekonomiska trygghet, får därmed chans att göra det.

Alla som ansluts till Bliwa blir också delägare. Något som gör att vi inte har en ägare som kräver vinstutdelning, utan kan satsa allt överskott på dig som kund i form av sänkta premier, bättre villkor och nya tjänster.

Det är också viktigt för oss att du får det skydd som du faktiskt behöver – varken mer eller mindre. Då våra kunder ansluts av företag och organisationer är det möjligt att vissa kunder redan har en försäkring och därför får dubbla. När det gäller vissa typer av försäkringar kan du få ersättning från flera olika, som diagnosförsäkring och sjukkapital. Andra, som sjukförsäkringen och inkomstförsäkringen, har ett tydligt tak som gör att det är helt onödigt att ha flera - du kan ändå inte få ut mer än en viss procent av din tidigare inkomst vid sjukskrivning eller arbetslöshet.

För att göra det enkelt för dig att få en överblick över dina försäkringar har vi tagit fram Behovsguiden. Ett verktyg som kan identifiera luckor i ditt befintliga skydd, och som ser om dina försäkringar behöver justeras när något nytt händer i ditt liv. Men verktyget kan också upptäcka om du är överförsäkrad. Vi gör det genom att sammanställa data från olika försäkringsbolag.

I dag kan det vara svårt att hålla koll på olika avtal som du ansluts till och det är lätt att en försäkring bara rullar på via autogiro. För oss på Bliwa är det viktigt att du har ett försäkringsskydd som du känner dig trygg med, inte att du ska teckna så många försäkringar som möjligt. Här tror vi att Behovsguiden kan spela en viktig roll för att du ska kunna välja vilket skydd som är rätt för din specifika situation, samtidigt som du kan ta bort dubbletter som inte kan ge någon ersättning ändå.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Om Bliwas val till fullmäktige

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt (Bliwa) ägs av försäkringstagarna. Försäkringstagarnas intressen representeras av särskilt utsedda ledamöter i Bliwas fullmäktige. Fullmäktige är Bliwas högsta beslutande organ. Fullmäktiges uppgift är att besluta om bolagets angelägenheter på Bliwas bolagsstämma.

Bliwas fullmäktige består av 20 ledamöter. Ledamöterna i Bliwas fullmäktige utses för en tvåårsperiod och tillträder på ordinarie bolagsstämma samma år som de utses. Åtta ledamöter och fem ersättare utses efter val av Bliwas försäkringstagare. 10 ledamöter och ersättare utses av de som erlagt högst premie under föregående år, oftast företag, organisationer och samarbetspartners. Organisationerna Ledarna och Unionen har alltid rätt att utse varsin ledamot och ersättare.

Vilka kan jag rösta på?

Vid valet ska åtta ordinarie ledamöter och fem ersättare utses. Vid röstningen kan försäkringstagarna rösta antingen på valberedningens förslag eller, om man röstar via röstsedel, på andra kandidater som man själv föreslår.

När är det val till fullmäktige?

Val till Bliwas fullmäktige hålls på våren vartannat år.  Nästa val hålls 2026.

Vem får rösta i valet?

Bliwas försäkringstagare får rösta i fullmäktigevalet. Försäkringstagare i Bliwa är den som har tecknat en försäkring i Bliwa. Det kan till exempel vara en person, ett företag eller en organisation.

Hur går röstningen till?

De försäkringstagare som är intresserade av att rösta kan i mars vartannat år rösta via en röstsedel som du hittar på Bliwas webbplats. När valperioden är över räknar Bliwa samman rösterna och de åtta kandidater och de fem ersättare som fått flest röster blir valda. Resultatet meddelas här på Bliwas webbplats.