Gå till innehållet

Bliwa i siffror

På den här sidan hittar du våra årsredovisningar och andra finansiella rapporter för bolagen Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt och Bliwa Skadeförsäkring AB. 

Vd har ordet

Nu tar vi fart mot 2043!

I år firar Bliwa tjugo år. Tjugo år av kundfokus, entreprenörsanda och tillväxt. Vi är dock rena ynglingen i jämförelse med många andra etablerade försäkringsbolag samtidigt som vi är en erfaren och stabil aktör vid jämförelse med nya nischbolag. Vi är helt enkelt den perfekta hybriden med alla möjligheter att ta ännu större plats på marknaden framöver.

Bliwa Livförsäkrings års- och hållbarhetsredovisning 2022

SFCR 2022: Rapport om solvens och finansiell ställning

Bliwa Skadeförsäkrings årsredovisning 2022

Finansiella rapporter från tidigare år