Gå till innehållet

Bliwa i siffror

Vår finansiella styrka ger våra kunder långsiktig trygghet. Här visar vi de viktigaste nyckeltalen för vår finansiella ställning. Du kan också läsa mer i våra finansiella rapporter längre ned på sidan.

Vd har ordet

Nöjda kunder och stark tillväxt i en orolig tid

Bliwa har en ambitiös tillväxt- och utvecklingsplan och i linje med den ambitionen kan vi konstatera att vi gör det näst bästa året i vår historia rent tillväxtmässigt. Under året har vi ingått ett antal nya samarbeten och fördjupat befintliga, vilket har bidragit positivt till premievolymen.

Bliwa Livförsäkrings års- och hållbarhetsredovisning 2023

Finansiella nyckeltal Bliwakoncernen

 

2023-12-31 

Premieinkomst före avgiven återförsäkring (MSEK) 

1 415

Kapitalavkastning (MSEK) 

129 

Totalavkastning (%) 

6,1

Kapitalbas (MSEK) 

1 327 

Solvenskvot (%) 

220 

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt (MSEK) 

25 

Antal försäkrade 

830 000 

Antal medarbetare 

115

Finansiella rapporter från tidigare år

SFCR 2023: Rapport om solvens och finansiell ställning

Bliwa Skadeförsäkrings årsredovisning 2023