Gå till innehållet

Bliwa i siffror

På den här sidan hittar du våra årsredovisningar och andra finansiella rapporter för bolagen Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt och Bliwa Skadeförsäkring AB. 

Bliwa Livförsäkrings årsredovisning 2021

""

SFCR : Rapport om solvens och finansiell ställning

""

Bliwa Skadeförsäkrings årsredovisning 2021