Gå till innehållet

Om Bliwa

Bliwa skiljer sig från många andra försäkringsbolag. Vi är specialiserade på personförsäkringar – vi betalar ut pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall. Vi jobbar alltså inte med saker, utan med människor. Och det här präglar oss som företag.

Bliwa Livförsäkring bildades 2003 och är ett kundägt specialistbolag som erbjuder personförsäkring genom gruppförsäkring. I samarbete med företag och organisationer försäkrar vi cirka en miljon människor. I Bliwakoncernen ingår även det helägda dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring.

Vi skapar försäkringar som gör skillnad – som bidrar till ett tryggare samhälle. Om du av någon anledning inte längre kan arbeta som vanligt, då fungerar våra försäkringar som ett komplement till samhällets skydd.

"Vårt kundlöfte är att göra det enkelt även när det är svårt."
Tua Holgersson, VD på Bliwa

En solidarisk affärsmodell

Vi tar alltid fram våra försäkringar för större grupper på företag och organisationer. För medarbetare, medlemmar och deras familjer – totalt en miljon svenskar. Vår verksamhet bygger på en solidarisk modell. Alla i gruppen delar på den ekonomiska risken. Och människor som annars inte skulle kunna förbättra sin ekonomiska trygghet, får chans att göra det.

Bliwa har inga aktieägare, utan vi ägs av dig som är kund. Vårt överskott går tillbaka till dig – i form av sänkta premier, bättre villkor och nya tjänster.

Vi arbetar med organisationer och företag som bryr sig

Tillsammans med våra avtalspartners ser vi till att människor får den trygghet de behöver.

Vår skadehantering

Digital och personlig kundupplevelse

Under de senaste åren har Bliwa utvecklat ett nytt skadesystem som möjliggör en mer digitaliserad kundupplevelse. Vi kombinerar en smidig digital skadehantering med erfarna handläggare som har spetskompetens inom personförsäkring.

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Vill du veta mer om våra försäkringar?

Hos Bliwa finns försäkringar som ger dig och din familj ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet, samt snabb tillgång till sjukvård när det behövs.

Besöksadress:
Fleminggatan 18

Postadress:
Box 130 76
103 02 Stockholm

Organisationsnummer:
502006-6329 (Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt)